Micii fermieri pot încasa ultima tranşă de plată, fără a prezenta atestatul profesional

După cum precizează conducerea A.P.D.R.P., micii fermieri care au accesat fonduri nerambursabile pe Măsura 141- “Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă”, din cadrul programului Naţional de Dezvoltare Rurală, nu mai sunt obligaţi să depună în acest an la dosarul cererii de plată pentru tranşa a IV-a certificatul de absolvire a cursurilor obligatorii de formare profesională. În lipsa certificatului de absolvire, aceştia pot depune la dosar o declaraţie pe propria răspundere că vor absolvi un astfel de curs până la finalul anului 2015. O astfel de modificare a instrucţiunilor de plată pentru Măsura 141 – “Sprijinirea fermelor de semi-subzistenţă”, prin care se exclude obligativitatea prezentării în dosarul cererii de plată a certificatului de absolvire a cursurilor obligatorii de formare profesională este postată pe site-ul Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit.
Astfel, beneficiarii Măsurii 141 pot aduce dovada absolvirii cursurilor de formare profesională prin Măsura 111 “Formare profesională, informare şi difuzare de cunoştinţe” până la finalul anului 2015.
Aşadar, micii agricultori beneficiari de fonduri europene care solicită plata tranşei a IV-a pot anexa la dosarul de plată o declaraţie pe proprie răspundere privind absolvirea unui curs de formare profesională, prin care se angajează că vor participa şi absolvi un astfel curs în maxim 3 ani de la data primirii sprijinului nerambursabil, respectiv de la plata integrală a sprijinului, dar nu mai târziu de luna decembrie a anului 2015.

George ZAVERA