Membrii CJSU Teleorman asigură permanență în zonele afectate de inundații

Ca urmare a situației înregistrate în câteva localități din județul Teleorman, unde inundațiile au afectat mai multe case, curți, drumuri, anexe gospodărești, membrii CJSU Teleorman, primarii localităților afectate și reprezentanții SGA Teleorman vor asigura permanență pe teren, în localitățile afectate, în vederea luării măsurilor necesare și coordonării intervențiilor pentru limitarea pagubelor materiale și evitarea punerii în pericol a vieții cetățenilor, potrivit unui comunicat de presă al ISU ”A.D. GHica” Teleorman.

La nivelul CJSU Teleorman este operaționalizat Centrul Județean de Coordonare și Conducere a Intervenție la nivelul CJSU Teleorman și au fost constituite echipe mixte de intervenție și monitorizare a zonelor de risc, formate din persoane de la nivelul ISU Teleorman, SGA Teleorman, Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență și IJJ Teleorman.

De asemenea, se efectuează permanent monitorizarea nivelurilor cursurilor de apă din județ, în special a celor menționate în avertizările hidrologice.

Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență au luat măsuri de asigurare a scurgerii apei în zona podurilor şi podeţelor, precum și de supraveghere permanentă a acestora pentru evitarea blocării secţiunii cu deşeuri sau material lemnos.

Pe de altă parte, SGA Teleorman a luat măsuri de avertizare telefonică a deținătorilor lacurilor de acumulare cu folosință piscicolă de categoria C/D, asupra prognozelor meteorologice şi hidrologice, dispunându-se monitorizarea permanentă a acestora, fiind interzisă efectuarea de manevre fară acordul reprezentanților ABA Arges Vedea.

Printre alte acțiuni, SGA a executat, cu un buldoexcavator, decolmatarea pe o lungime de 250 m pe raul Câlniștea pentru asigurarea secțiunii de scurgere și a fost lărgită albia râului cu 6 m. Cu ajutorul altui buldoexcavator SGA Teleorman a executat aceleași tip de lucrari în zonă.

Și la Videlșapte angajați SGA și șeful foarmației Videle au acționat la subtraversarile nr. 1 și 2, cu 80 de saci cu nisip, pentru a asigura etanșeitatea clapeților. La Dig mal stâng, s-a intervenit cu 90 saci de nisip, la subtraversarile nr. 9 și 11 pentru a asigura etanșeitatea clapeților. La Tătărăști de Jos, în zona târgului, zona neamenajată, nu sunt probleme.

În comunicatul de presă este precizat că la Digul Lada – Obartu, râu Teleorman, nu sunt probleme.

Și la Digul Schela, râu Teleorman, la subtraversarile nr. 1 și 2 s-au montat clapeți provizorii susținuti cu 80 saci de nisip, iar la subtraversarea nr. 3 s-a acționat cu 50 de saci cu nisip pentru asigurarea etanșeității.

În localitatea Draganesti-Vlasca se acționează cu 1 buldoexcavator pentru asigurarea secțiunii de scurgere în localitate.

La Roșiorii de Vede, patru agenți hidro și șeful formației Roșiorii de Vede monitorizează cursurile de râu și lucrările din administrare.

În localitatea Dobrotești, râu Tecuci, s-a executat dig potcoavă, pentru apărarea unei case, cu 100 saci+nisip. La Dobrotești, râul Tecuci este în scădere.

În satul Merișani, comuna Dobrotești, s-au evacuat animalele dintr-o gospodărie și s-a executat un dig potcoavă la casa din gospodărie.

În localitatea Merișani s-a executat dig de contur la 3 case.

Se acționează conform planurilor de apărare împotriva inundațiilor, asigurându-se supravegherea în permanentă a cursurilor de apă cu echipele de intervenție ale formațiilor de lucru.

La nivelul Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă (CLSU) s-au luat următoarele măsuri:

  • la nivelul CLSU riverane râurilor și în localitățile afectate de inundațiile ce au fost cauzate de topirea bruscă a zăpezii, precipitațiile din ultima perioadă și scurgerile de pe versanți, se menţin activate centrele operative cu activitate temporară, au fost luate măsuri pentru avertizarea populaţiei din localităţile aflate în zonele vulnerabile sau expuse riscului la inundaţii, au fost identificate locurile de refugiu, traseele de evacuare şi zonele de acordare a primului ajutor pentru persoanele ce ar putea fi surprinse de viituri, precum şi persoanele cu responsabilităţi în activitatea de evacuare;
  • se monitorizează permanent evoluția situației hidrologice la nivelul localităților;
  • au fost pregătite și verificate forțele și mijloacele proprii pentru intervenție;
  • membrii Comitetului Local pentru Situații de Urgență (CLSU) sunt sprijiniți în permanență de specialiști din cadrul SGA și CJSU Teleorman;
  • în localitățile afectate, s-a acționat cu mijloacele din dotarea primăriei pentru evacuarea apei din curți, gospodării, anexe și locuințe;
  • la nivelul tuturor Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență sunt stabilite locurile de refugiu, traseele de evacuare și zonele de acordare a primului ajutor pentru cei surprinși de viituri;
  • la nivel local, în cazuri de forță majoră, sunt asigurate spațiile de cazare pentru persoanele evacuate și bunurile lor materiale.

M. MEILĂ