Medicii veterinari vor primi lunar, de la stat, suma de 10.000 lei

Guvernul a aprobat reglementările referitoare la condițiile în care va fi acordată suma de 10.000 de lei pe lună, stabilită de Legea nr 236/2019, fiecăruia dintre medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, în scopul derulării fără sincope a contractelor încheiate cu ANSVSA în vederea realizării activităților sanitare-veterinare publice. După cum precizează conducerea ANSVSA, promovarea Ordonanței de Urgență a Guvernului a fost impusă de necesitatea asigurării cadrului legal primar specific pentru contractarea activităților sanitare-veterinare publice, în contextul în care este imperativă protejarea sănătății animalelor și siguranța alimentelor. S-a avut în vedere faptul că, de la începutul anului 2020 până în prezent, s-a înregistrat un număr semnificativ de circumscripții sanitare-veterinare vacante, ceea ce implică consecințe deosebit de grave pentru garantarea statusului de sănătate al animalelor și, implicit, a sănătății publice. Se impune asigurarea asistenței medicale v

eterinare care, în lipsă, duce la pierderi economice, iar absența supravegherii epidemiologice a animalelor determină pierderea statusului de sănătate al animalelor recunoscut pentru România.

Conform noilor reglementări, a fost modificat și tipul de contract care urmează a fi încheiat între Direcțiile Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor județene și medicii veterinari de liberă practică pentru realizarea activităților sanitare-veterinare publice și care trebuie să respecte legislația europeană. Astfel, contractele de concesiune, cu durata de 5 ani, vor fi înlocuite cu un „acord cadru de servicii pe 4 ani”, ceea ce va permite punerea în concordanță cu Legea 98/2016 din domeniul achizițiilor publice.

La propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în legislație a fost introdusă prevederea ca toți medicii veterinari de liberă practică, organizați în condițiile legii, să poată interveni, prin utilizarea de substanțe tranchilizante, în situații de urgență, la combaterea atacurilor urșilor, lupilor și a altor animale care pun în pericol viața și bunurile cetățenilor.

Pentru anul 2020, sumele de care vor beneficia medicii veterinari vor fi asigurate prin bugetul ANSVSA.

George ZAVERA