Măsuri de prevenire a incendiilor la lăcaşuri de cult

În perioada premergătoare Sfintelor Sărbători Pascale, Inspecţia de Prevenire din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “A.D. Ghica” al judeţului Teleorman, efectuează activităţi preventive la unităţile de cult din judeţul nostru, tocmai pentru a preîntâmpina producerea vreunui posibil incendiu.
Acţiunile derulate au ca scop principal respectarea de către factorii implicaţi a prevederilor legale în domeniu, conştientizarea acestora asupra riscurilor la care se poate expune populaţia în cazul nerespectării măsurilor de prevenire a incendiilor pe timpul adunărilor religioase şi prezentarea acţiunilor ce se impun a fi luate în cazul apariţiei unui incendiu la unităţile de cult.
Activităţile se desfăşură împreună cu serviciile voluntare pentru situaţii de urgenţă şi constau în: executarea de controale tematice la lăcaşurile de cult; a misiunilor de supraveghere pe timpul manifestărilor religioase, a măsurilor de apărare împotriva incendiilor şi asigurării intervenţiei operative în caz de incendiu.
De asemenea se face instruirea personalului bisericilor în cazul producerii unor situaţii de urgenţă; realizarea de acţiuni specifice pe linia informării populaţiei asupra riscurilor de incendiu, precum şi a modului practic de comportare şi acţiune în astfel de situaţii.
Astfel se impune nepermiterea accesului credincioşilor în incinta lăcaşului de cult peste capacitatea unităţii, în scopul evitării producerii de accidente şi menţinerea uşilor de pe căile de acces şi evacuare în poziţie deschis, în mod obligatoriu, pe timpul slujbelor religioase cu public numeros. O altă regulă impusă se referă la asigurarea supravegherii sobelor şi a celorlalte mijloace de încălzire cu sau fără acumulare de căldură, din construcţii, pe tot timpul funcţionării şi întreruperea alimentării acestora înainte de începerea slujbelor religioase.
Amplasarea mijloacelor de încălzire la distanţe de siguranţă faţă de elemente de construcţie combustibile, decoruri sau mobilier, cât şi asigurarea întreţinerii corespunzătoare şi verificării periodice a instalaţiilor electrice, a sistemelor de încălzire utilizate, precum şi remedierea tuturor defecţiunilor constatate la acestea, contribuie de asemenea la înlăturarea oricărui pericol.
Iar la terminarea activităţilor de cult specifice sau a slujbelor religioase, persoana cu responsabilităţi în domeniul apărării împotriva incendiilor, trebuie să facă un control vizual al spaţiilor, pentru a fi eliminate cauzele potenţiale de incendiu ce pot fi datorate activităţilor care s-au desfăşurat, iar instalaţia electrică din aceste spaţii, trebuie să se deconecteze de la sursele de alimentare, cu excepţia iluminatului de siguranţă şi a circuitelor care alimentează sistemele şi instalaţiile de detectare, semnalizare şi stingere a incendiilor şi de protecţie contra efracţiei.
În cazul respectării tuturor acestor condiţii, slujbele religioase prilejuite de Sfintele Sărbători Pascale, se vor desfăşura în linişte şi în mare siguranţă.

M.M.