Mai puţine burse, acordate elevilor din unităţile de învăţământ din Alexandria, în primul semestru al anului şcolar 2018-2019

În primul semestru al acestui an şcolar, elevi care învaţă în unităţile de învăţământ din municipiul reşedinţă de judeţ vor primi 1465 de burse (de performanță, de merit, de studiu şi de ajutor social), mai puţine comparativ cu anii şcolari anteriori. În anul şcolar 2017-2018, în primul semestru au fost acordate 1594 burse, iar în semestrul I al anului școlar 2016-2017 au beneficiat de burse 1603 elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria.

Proiectul de hotărâre privind aprobarea numărului de burse aferente semestrului I al anului şcolar 2018-2019 va fi supus dezbaterii și aprobării consilierilor locali în ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Alexandria ce va avea loc în data de 28 noiembrie 2018.

Potrivit proiectului de hotărâre, din totalul celor 1465 de burse, 39 sunt burse performanță, 948 sunt burse de merit, 158 sunt burse de studiu, iar 320 sunt burse de ajutor social.

Cele 39 de burse de performanţă vor ajunge la tot atâţia liceeni, după cum urmează: Colegiul National “Al. I. Cuza” – 15 burse; Liceul Teoretic “Al. D. Ghica” – 2 burse; Colegiul National Pedagogic “Mircea Scarlat” – 20 de burse; Liceul Tehnologic Nr.1 – 2 burse.

Burse de merit vor primi 580 de elevi care învaţă în şcolile gimnaziale din Alexandria şi 368 de liceeni. De cele mai multe, şi anume 196 de burse de merit, vor beneficia elevi ai Şcolii Gimnaziale „Ştefan cel Mare” din Alexandria.

De burse de studiu vor beneficia în cea mai mare parte liceenii. Astfel, din totalul celor 158 de burse de studiu, doar una ajunge la un elev al Şcolii Gimnaziale”Alexandru Colfescu”.

De cele 320 de burse de ajutor social vor beneficia 196 de elevi ai şcolilor gimnaziale din Alexandria şi 124 de liceeni.

Potrivit Raportului de specialitate atașat proiectului de hotărâre, bursele aprobate au fost stabilite și comunicate de către unitățile de învățământ preuniversitar de stat din municipiul Alexandria. Fiecare unitate de învățământ, prin consiliile de administrație, a aprobat criteriile specifice de acordare a acestor burse, cu încadrare în sumele alocate de la bugetul local.

Cheltuielile cu bursele elevilor din învățământul preuniversitar de stat fac parte din finanțarea

complementară care se asigura din bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale de care aparin unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Pe fiecare unitate de învăţământ din municipiul Alexandria, cele 1456 de burse sunt acordate astfel:

 • Şcoala Gimnazială “Mihai Viteazul”- total burse – 178 din care: burse performanță- 0; burse de merit-154; burse de studiu- 0; burse de ajutor social-24.
 • Şcoala Gimnazială “Ştefan cel Mare” – total burse -223 din care: burse performanță -0;
 • burse de merit -196; burse de studiu-0; burse de ajutor social -27.
 • Şcoala Gimnazială”Alexandru Colfescu” – total burse -122 din care: burse performanță- 0; burse de merit-63; burse de studiu-1; burse de ajutor social-58.
 • Şcoala Gimnazială nr. 5 – total burse -140 din care: burse performanță-0; burse de merit-92; burse de studiu-0; burse de ajutor social- 48.
 • Şcoala Gimnazială nr. 7 – total burse -114 din care: burse performanță-0; burse de merit-75; burse de studiu-0; burse de ajutor social-39.
 • Liceul Tehnologic N. Bălcescu – total burse-64 din care: burse performanță-0; burse de merit-22; burse de studiu-1; burse de ajutor social-41.
 • Colegiul National “Al. I. Cuza” – total burse -201 din care: burse performanță-15; burse de merit-171; burse de studiu-14; burse de ajutor social-1.
 • Liceul Teoretic “Al. D. Ghica”- total burse-132 din care: burse performanță-2; burse de merit-0; burse de studiu-115; burse de ajutor social-15.
 • Liceul Teoretic “Constantin Noica” – total burse -98 din care: burse performanță-0; burse de merit-67; burse de studiu-11; burse de ajutor social-20.
 • Colegiul National Pedagogic “Mircea Scarlat” – total burse-109 din care: burse performanță-20; burse de merit-62; burse de studiu-14; burse de ajutor social-13.
 • Liceul Tehnologic Nr.1 – total burse -84 din care: burse performanță-2; burse de merit-46; burse de studiu-2; burse de ajutor social-34.

M. MEILĂ