Mai puţin de 6000 lei pentru plata arieratelor înregistrate în cinci spitale din judeţ

Cinci spitale din judeţul Teleorman, câte unul din Alexandria, Turnu Măgurele, Zimnicea şi alte două din Roşiorii de Vede vor primi o sumă totală de 5841 lei, în vederea plăţii arieratelor înregistrate de unităţile sanitare respective.
Banii sunt acordaţi conform HG 278/21.05.2013, de către Direcţia de Sănătate Publică Teleorman, după ce Ministerul Sănătăţii a primit din Fondul de rezervă bugetară suma de 76.092 lei pentru plata arieratelor înregistrate de unităţile sanitare publice cu paturi din subordinea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale.
Aşa cum era de aşteptat, cei mai mulţi bani, din totalul de 5.841 lei, revin celei mai mari unităţi spitaliceşti din judeţ. Peste 2.700 lei vor acordaţi Spitalului Judeţean de Urgenţă Alexandria, o sumă de 1306 lei va ajunge la Spitalul Municipal Turnu Măgurele şi 1203 lei, la Spitalul Municipal Caritas din Roşiorii de Vede.
Mai greu va fi pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Roşiorii de Vede care va primi doar 194 lei şi pentru Spitalul Orăşenesc Zimnicea, unde vor ajunge 383 lei.
Din aceste sume, care sunt puţine şi pentru o familie, directorii de spitale trebuie să îşi bată capul ce să achite mai întâi. Pentru că sunt recunoscute ca obligaţii de plată contravaloarea produselor, bunurilor, serviciilor, investiţiilor şi reparaţiilor capitale care au fost procurate prin aplicarea procedurilor legale privind achiziţiile publice şi sunt evidenţiate la data prezentei hotărâri în contabilitatea unităţilor sanitare cu paturi, pe baza documentelor justificative, avizate şi aprobate de persoanele în drept.
Pe această cale, DSP Teleorman informează unităţile sanitare vizate că au obligaţia ca, în termen de două zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri să prezinte Direcţiei de Sănătate Publică Teleorman situaţia pe furnizori a facturilor prezentate în ordine cronologică, reprezentând obligaţiile de plată peste termenul de scadenţă, mai vechi de 90 de zile, înregistrate în evidenţa contabilă şi rămase neachitate.
De precizat că în termen de o zi lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Ministerul Sănătăţii va solicita deschiderea creditelor bugetare pentru asigurarea plăţii arieratelor pe care Ministerul Finanţelor Publice o aprobă în maximum două zile lucrătoare.
Plata obligaţiilor se efectuează în limita sumei prevăzute, până la data de 31 mai 2013.

M. MEILĂ