Licitații pentru locurile de parcare în Alexandria

Se reiau licitațiile pentru locurile de parcare din zona blocului F1, zona blocului F2 și zona blocului F3.Primăria municipiului Alexandria, după expirarea ordonanțelor militare emise privind instituirea stării de urgență și, cu respectarea tuturor măsurilor de siguranță dar, totodată, tinând cont și de normele impuse privind distanțarea socială în vederea prevenirii infestării cu noul SARS-Cov2, a reluat, prin compartimentul de specialitate, procedurile de licitație publică, în scopul închirierii unor terenuri aparţinând domeniului public de interes local al municipiului Alexandria, situate în zona blocului F1, zona blocului F2 și zona blocului F3, pentru parcarea autovehiculelor.

Persoanele interesate au dreptul de a solicita şi de a obţine documentaţia de atribuire numai după ce achită taxa de documentare la Direcția Impozite și Taxe Locale din cadrul Primăriei municipiului Alexandria.

Licitaţiile vor avea loc la sediul Primăriei municipiului Alexandria din str. Dunării nr.139 astfel: Pentru zona blocurilor F1: în data de 15.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 1-13, 19-25, începând cu ora 11:00; în data de 15.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 26-41, începând cu ora 13:00; în data de 17.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 48, 50-57 și zona bloc F1-T. Vladimirescu pozițiile 1-8, începând cu ora 11:00; în data de 17.07.2020 zona bloc F1- str. Libertății pentru pozițiile 1-14, începând cu ora 12:00.

Oferta se depune astfel: pentru zona bloc F1-F2-F3, pozițiile 1-13, 19-41 până la data de 13.07.2020, orele 16:00; pentru zona bloc F1-F2-F3, pozițiile 48, 50-57, zona bloc F1-T. Vladimirescu pozițiile 1-8, zona bloc F1- str. Libertății pozițiile 1-14, până la data de 15.07.2020, orele 16:00; Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 06.07.2020.

Pentru zona blocurilor F2: în data de 20.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 42-47, 58-65, 68-70, începând cu ora 11:00; în data de 20.07.2020 zona bloc F2 – str. Dunării pentru pozițiile 16-21, începând cu ora 13:00; în data de 20.07.2020 zona bloc F2 – T. Vladimirescu pozițiile 1-8, începând cu ora 13:00; Oferta se depune până la data de 16.07.2020, orele 16:00.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 10.07.2020.

Pentru zona blocurilor F3: în data de 23.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 14-18, 71-74, 76-87, începând cu ora 11:00; în data de 23.07.2020 zona bloc F1-F2-F3 pentru pozițiile 88-100, începând cu ora 13:00; în data de 27.07.2020 zona bloc F3 – str. Dunării pentru pozițiile 1,3,7-11,14,15 și zona bloc F3 – str. 1 Decembrie pozițiile 1-4, 6-12, începând cu ora 11:00; în data de 27.07.2020 zona bloc F3 – str. 1 Decembrie pozițiile 13-28, începând cu ora 13:00.

Oferta se depune astfel: pentru zona bloc F1-F2-F3, până la data de 21.07.2020, orele 16:00; pentru zona bloc F3 – str. Dunării și F3 – str. 1 Decembrie, până la data de 23.07.2020, orele 16:00.

Persoanele interesate pot solicita clarificări privind documentaţia de atribuire până la data de 14.07.2020.

Accesul în sala de desfășurare a ședinței de licitație se va face cu respectarea normelor de distanțare prevăzute și adoptate prin hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență privind instituirea unor măsuri pentru evitarea răspândirii COVID-19 (coronavirus).

Împotriva licitaţiilor precizate mai sus, se pot face contestaţii în condiţiile Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Claudiu DUMITRACHE