Liberalii Adrian Florescu și Maria Stoian, aleși vicepreședinți ai Consiliului Județean

Ieri, la Alexandria, a avut loc ședința pe luna în curs a Consiliului Județean Teleorman, la lucrări fiind prezenți toți cei 33 consilieri județeni aleși pe listele Partidului Național Liberal și din partea Partidului Social Democrat. Un număr de 13 consilieri județeni au fost prezenți în sala de ședințe, iar 20 au participat online, astfel încât s-a asigurat respectarea cu strictețe a normelor sanitare impuse de pandemia de Covid 19.

Pe ordinea de zi s-au aflat 15 proiecte de hotărâri, marea majoritatate a acestora suscitând un interes aparte îndeosebi din partea consilierilor PNL, care au încercat și au și reușit să impună amendamente astfel încât hotărârile adoptate să fie corecte, cu respectarea strictă a legii, în beneficiul tuturor teleormănenilor. Primul punct de pe ordinea de zi, referitor la alocarea sumei de 1.600.000 de lei, din Fondul de rezervă al Consiliului Județean Teleorman, bugetelor locale ale orașelor și municipiilor din județ pentru finanțarea cheltuielilor urgente și neprevăzute ale spitalelor aflate în subordinea acestora, generate de pandemia provocată de infecția cu virusul Covid 19 a fost deosebit de disputat. Este vorba despre banii alocați spitalelor din Turnu Măgurele, Roșiorii de Vede și Videle. Considerând că suma de bani alocată Spitalului municipal Turnu Măgurele, spital unde sunt internați bolnavi afectați de Covid, este insuficientă, consilierii liberali, cu argumente credibile, susținute în sala de șed

ințe inclusiv de directorul spitalului, dr. Delcea, au reușit, prin amendamentul propus să crească suma acordată inițial cu încă 200.000 de lei. Banii vor fi folosiți pentru reparații și modernizări ale spațiilor cu destinație medicală, dar și pentru procurarea, cu prioritate, de echipamente medicale necesare în activitatea de îngrijire și tratament a bolnavilor contaminați cu virusul Covid 19.

Proiectul de hotărâre privind unele modificări la Hotărârea Consiliului Județean Teleorman nr. 171/2019 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Teleorman și aprobarea organigramei și a statului de funcții a fost respins la vot, astfel că discuțiile pe o temă atât de importantă să fie reluată într-o viitoare ședință a Consiliului Județean.

Consilierii județeni, cu majoritate de voturi, au aprobat proiectul de Hotărâre referitor la aprobarea documentațiilor tehnico – economice pentru obiectivul de investiții “Extinderea și dotarea Secției UPU a Spitalului Județean de Urgență Alexandria.

Prin votul consilierilor județeni, în contextul în care Partidul Național Liberal deține 17 astfel de funcții, liberalii Adrian Florescu și Maria Stoian au fost aleși să ocupe în actualul mandat cele două funcții de vicepreședimte al Consiliului Județean Teleorman.

George ZAVERA