Legea pentru despăgubirea fermierilor, adoptată în plenul Camerei Deputaților!

Legea pentru despăgubirea fermierilor afectați de secetă și amânarea pentru aceștia a ratelor bancare, leasingurilor sau altor tipuri de rate cu până la 18 luni a fost aprobată în plenul Camerei Deputaților. Astfel, cu 171 de voturi pentru, 1 împotrivă și 86 de abțineri, deputații au adoptat legea care prevede ca fermierii din sectorul vegetal să primească despăgubiri pentru culturile calamitate de secetă, dar și amânarea pentru aceștia a ratelor la bănci. Legea urmează să fie promulgată de președintele Klaus Iohannis și va intra în vigoare odată cu publicarea ei în Monitorul Oficial!

Vor beneficia de prevederile acestei legi toți producătorii agricoli ale căror culturi agricole au fost afectate mai mult de 30 la sută din cauza secetei sau a altor fenomene meteorologice extreme.

Schema se va aplica fermierilor de pe întreg teritoriul României, indiferent dacă aceștia au încheiate sau nu asigurări pentru respectivele suprafețe. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, prin Direcțiile județene pentru Agricultură , reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei.

Despăgubirile se vor acorda producătorilor agricoli ale căror culturi au fost afectate de fenomene meteorologice nefavorabile numai pentru daune ce depăşesc 30% din producţie, dar nu mai mult de 70% din cheltuielile efectuate pînă la data producerii fenomenului de secetă sau a altor fenomene meteorologice extreme.

Pentru a primi sprijinul financiar cuvenit, fermierii ale căror culturi au fost afectate de fenomene meteorologice nefavorabile și care îndeplinesc condițiile de eligibilitate vor depune la Direcțiile județene pentru Agricultură, cereri de acordare a ajutorului, însoțită de următoarele documente:

  • copie a B.I./C.I. al/a solicitantului persoană fizică sau, după caz, împuternicire/procură notarială și o copie a B.I./C.I. al/a reprezentantului mandatat;
  • extrasul din Registrul Unic al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură /Registrul de Exploatație al Autorității Naționale Sanitar – Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor/registrul agricol al unităților administrativ teritoriale sau copie a atestatului de producător, după caz;
  • copie a certificatului de înregistrare la Oficiul Național al Registrului Comerțului/Registrul național al asociațiilor și fundațiilor sau a actului în baza căruia își desfășoară activitatea, precum și copie a B.I./C.I. al/a împuternicitului/reprezentantului legal;
  • copie a procesului-verbal de constatare și evaluare a pagubelor;
  • numărul contului deschis la instituții de credit.

Fermierii afectați de secetă vor beneficia și de amânarea, la solicitarea acestora, a plății ratelor bancare, leasingurilor sau altor tipuri de rate financiare pentru o perioadă de până la 18 luni, prin prelungirea corespunzătoare a maturității creditului, fără costuri suplimentare.

George ZAVERA