Legea Fondului funciar, modificată * Se fac noi împroprietăriri cu terenuri aparținând fostelor CAP-uri!

Terenurile din curțile fostelor CAP-uri, ale fostelor Asociații Economice Intercooperatiste și ale fostei Cooperații de Consum trec în proprietatea actualilor deținători, dacă îndeplinesc o serie de condiții prevăzute în noua Lege de modificare a Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat, în data de 24 iunie 2020, decretul privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii fondului funciar nr. 18/1991.

Potrivit acestei legi, terenurile aferente construcțiilor edificate de către fostele Cooperative Agricole de Producție, de fostele Asociații Economice Intercooperatiste, de fostele organizații și entități ale cooperației de consum, indiferent de denumirea acestora, precum terenurile aferente altor construcții aflate în proprietate privată, se înscriu, la cerere, în proprietatea actualilor deținători, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

  • sunt deținători de construcții de la data dobândirii și până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
  • fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol și dovada plății impozitelor și taxelor aferente în conformitate cu prevederile legale;
  • pentru terenul aferent construcției nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate.

O altă modificare legislativă vizează terenurile aferente casei de locuit și a anexelor gospodărești, precum și a curții și grădinii din jurul acestora, care nu au fost cooperativizate. Deținătorii sau moștenitorii acestora, inclusiv cei care au cumpărat imobilul, potrivit prevederilor Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situației juridice a unor imobile cu destinația de locuințe, cu modificările ulterioare, pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate în condițiile prezentei legi, dacă terenul este în proprietatea statului sau a unităților administrativ-teritoriale și persoanele solicitante au calitatea de proprietari ai construcțiilor.

Legea intră în vigoare imediat după publicarea acesteia în Monitorul Oficial.

George ZAVERA