Lecţie de agricultură modernă pentru fermierii teleormăneni

La Alexandria, la restaurantul “Riviera” din cadrul Complexului turistic “Mara”, un număr foarte mare de fermieri au participat la primul simpozion organizat în acest an în Teleorman de către compania DuPont Pioneer România. O întâlnire de lucru cu caracter interactiv, o adevărată lecţie despre agricultura modernă, bazată pe utilizarea noilor tehnologii de lucru şi a seminţelor de cereale şi plante tehnice din soiuri de înaltă productivitate.
Compania americană DuPont a fost fondată în anul 1802, de-a lungul celor 210 ani de existenţă fiind permanent preocupată de a pune ştiinţa şi cercetarea în slujba omenirii. Fiind prezentă în peste 70 de ţări din întrega lume, DuPont oferă, pe baza rezultatelor cercetării, un spectru larg de produse şi servicii în agricultură, alimentaţie, electronică, comunicaţii, siguranţă şi protecţie, construcţii, transporturi etc. În domeniul agricol, DuPont oferă fermierilor exepertiză tehnică, tehnologii, produsele chimice şi seminţe necesare obţinerii de culturi agricole sănătoase, fără boli, buruieni şi dăunători. DuPont investeşte în fiecare an în cercetare şi dezvoltare peste 2 miliarde de dolari, în cele 150 de centre de cercetare din întreaga lume lucrând peste 10.000 de cercetători.
Compania Pioneer Hi-Bred Internaţional Inc., din SUA, a fost fondată în anul 1926 de către Henry Walace, unul dintre primii creatori de noi soiuri de porumb de foarte mare productivitate. De-a lungul timpului, firma Pioneer a devenit lider mondial în tehnologia de ameliorare a plantelor, investind în fiecare an sute de milioane de dolari pentru a obţine noi soiuri de hibrizi de cea mai înaltă productivitate. Compania Pioneer este reprezentată în mai mult de 63 de ţări din toată lumea, în România fiind prezentă de aproape 50 de ani.
În urmă cu câţiva ani, cele două mari companii au fuzionat, DuPont Pioneer reconfirmându-şi rolul de lider mondial în ceea ce priveşte soiurile de porumb de mare productivitate, dar pe acela de lider internaţional în ceea ce priveşte expertiza tehnică în agricultură şi eficacitatea tehnologiilor de combatere a buruienilor, bolilor şi dăunătorilor care afectează culturile agricole, îndeosebi la cele de porumb, grâu, floarea soarelui şi rapiţă, dar şi la culturile de legume, vie şi pomi fructiferi. Activitatea de cercetare desfăşurată de către specialiştii DuPont Pioneer a condus la crearea de noi hibrizi de porumb, floarea soarelui şi soia de foarte mare productivitate, seminţele, tehnologiile de lucru şi substanţele fitosanitare de ultimă generaţie puse la dispoziţia fermierilor conducând la obţinerea de producţii dintre cele mai mari la unitatea de suprafaţă.
Ion Săvulescu, director tehnic în cadrul DuPont România, a vorbit pe larg fermierilor prezenţi la această întâlnire despre eficacitatea substanţelor chimice şi a tehnologiilor aplicate sub marca DuPont pentru combaterea bolilor şi dăunătorilor la culturile de cereale păioase, porumb, floarea soarelui, soia şi rapiţă. Cu exemplificări, video, din loturile de cercetare ale companiei, precum şi din culturile agricole aparţinând fermierilor. Jan Ionescu, unul dintre specialiştii de marcă ai companiei, a prezentat toate soiurile de cereale şi plante tehnice de ultimă generaţie aflate în portofoliul DuPont Pioneer România, precum şi noile tehnologii agricole, unele dintre acestea fiind aplicate şi de către fermierii din Teleorman. Au fost exemplificare rezultatele foarte bune obţinute anul trecut de către unii dintre fermierii teleormăneni care au utilizat seminţe şi tehnologiile de lucru marca DuPont. Folosind seminţe de hibrizi de ultimă generaţie, care se pretează la condiţiile de climă şi sol specifice zonei de sud a ţării, câţiva dintre fermierii din Teleorman au obţinut anul trecut producţii de peste 3.000 de kilograme de floarea soarelui la hectar, precum şi producţii de peste 12.000 kilograme de porumb la hectar. Ceea ce demonstrează că sunt premise favorabile practicării unei agriculturi moderne, de înalt randament productiv. Pentru aceasta e nevoie însă de investiţii urgente în ceea ce priveşte înzestrarea exploatatiilor agricole cu tractoare şi maşini agricole moderne, de mare productivitate, dar şi pentru refacerea şi punerea în exploatare a sistemelor de irigaţii.

George ZAVERA