Laborator electric modern

Miercuri, 30 ianuarie 2019, operatorul Distribuție Oltenia a pus la dispoziție celor 28 de elevi înscriși la specializarea „Electrician Exploatare Rețele Electrice de Medie și Joasă Tensiune” din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Alexandria un laborator electric modern.

Beneficiind de o investiție de aproximativ 12.000 de euro, laboratorul electric dă elevilor posibilitatea să descopere tainele meseriei de electrician, să-și consolideze pregătirea, fiind dotat cu materiale educaționale, echipamente electrice, de sănătate și securitate în muncă (SSM) și panouri didactice.

Laboratorul posedă, în miniatură, un panou sinoptic format din ilustrarea unui circuit electric monofazat, trifazat, un circuit de iluminat public modern, precum și alte echipamente de medie și joasă tensiune aferente sistemului de distribuție a energiei electrice.

Pe lângă laboratorul modernizat, elevii înscriși în proiectul Ucenic Electrician vor beneficia suplimentar din partea operatorului Distribuție Oltenia și de: burse lunare în valoare de 200 lei pentru 5 elevi; stagii de practică în instalațiile operatorului; activități interactive cu specialiști; ateliere de educație nonformală; propriul lor concurs de specialitate, „Trofeul Ucenicului Electrician”; posibilitatea de angajare în cadrul Distribuție Oltenia la finalizarea studiilor.

Elevii Liceului Tehnologic nr.1 Alexandria au desfășurat deja activități practice în laboratorul electric și au desfășurat stagii de practică în instalațiile Distribuție Oltenia, vizitând stația 110/20kv Măgura și poligonul de instruire practică de medie și joasă tensiune.

Inițiat în 2017, proiectul Ucenic Electrician și-a mărit numărul de beneficiari, Distribuție Oltenia contribuind la educația tinerilor care vor forma generația viitoare de electricieni din județele Argeș, Dolj, Gorj și Teleorman.

În județul nostru, beneficiarii acestui proiect sunt elevii înscriși la specialitatea „Electrician Exploatare Rețele Electrice de Medie și Joasă Tensiune” din cadrul Liceului Tehnologic nr.1 Alexandria.

Cornelia RĂDULESCU