La Turnu Măgurele, “Îmbătrânim frumos şi demn”, proiect de servicii sociale pentru persoanele vulnerabile

Primăria municipiului Turnu Măgurele promovează, în parteneriat, proiectul ”Îmbătrânim frumos şi demn”, în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020. Obiectivul specific al programului de finanţare îl reprezintă reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile, prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională. Prin acest proiect se urmăreşte facilitarea accesului persoanelor vulnerabile, cu vârsta de peste 65 de ani, din municipiul Turnu Măgurele, la servicii sociale integrate care să răspundă eficient nevoilor acestora.

Concret, vor fi înfiinţate servicii sociale fără cazare, cu beneficiari persoane vârstnice, şi anume:

  • Centru de zi pentru persoane vârstnice, în cadrul căruia să fie acordate servicii de tipul – asistenţă medicală, consiliere psihologică, informare şi consiliere socială şi să se deruleze activităţi de socializare şi petrecere a timpului liber;
  • Serviciu de îngrijire la domiciliu pentru persoane vulnerabile cu vârsta de peste 65 ani, pentru care să fie acordate servicii de bază sau instrumentale, după caz;
  • Serviciu de asistenţă comunitară, în cadrul căruia să fie organizate acţiuni de informare şi consiliere socială, educaţie pentru sănătate, servicii de tip masă pe roţi, servicii medicale, consiliere juridică.

În urma anunţului de selecţie publicat pe site-ul instituţiei şi-a depus dosarul de candidatură Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Comunitară, cu sediul în comuna Țigăneşti. Comisia de evaluare a analizat dosarul depus conform procedurii de selecţie şi a grilelor de evaluare a conformităţii administrative şi tehnice din anunţul de selecţie şi a declarat admis candidatul Asociaţia pentru Educaţie şi Dezvoltare Comunitară Ţigăneşti, cu un punctaj maxim – 100 puncte.

George ZAVERA