La Şcoala Gimnazială Tătărăştii de Sus, un dascăl cu dragoste şi pasiune pentru meseria aleasă

Cu câţiva ani în urmă, poposea la Tătărăştii de Sus tânărul Cornel Sandu, proaspăt absolvent al Facultăţii de educaţie fizică şi sport din Piteşti, actualul profesor de educaţie fizică de la Şcoala Gimnazială din localitate, ce vine din municipiul Alexandria.
Ca om al şcolii, prin mâinile lui au trecut câteva generaţii de copii care au împrumutat şi ceva din fondul său sufletesc.
Numele său este binecunoscut în comună, fiind stimat de elevi şi părinţii acestora, de ceilalţi colegi de şcoală, datorită muncii perseverente pe care o desfăşoară mai mult, afară, în curtea şcolii, datorită calităţilor sale profesionale, demnităţii cu care ştie să educe tinerii, să-i îndrume în viaţă şi în sport , spre cunoaştere.
De când a sosit aici este animatorul principal al activităţilor cultural-sportive din şcoală şi din localitate.
Dragostea pentru profesiunea aleasă s-a răsfrânt întotdeauna în tot ce-a întreprins, terenul de sport din curtea şcolii şi baza sportivă din centrul comunei devenind perimetrul unde profesorul Cornel Sandu îşi pune în valoare calităţile şi cunoştinţele legate de acest plăcut domeniu.
Aşa cum a învăţat, el nu uită că şi activitatea sportivă poate educa, forma şi afirma oameni, acţionând cu însufleţire pentru a împlini acest deziderat.
Într-o recentă discuţie purtată cu acesta, am reţinut că manifestările sportive din cadrul competiţiilor iniţiate la nivel local sau judeţean nu au fost lăsate niciodată la voia întâmplării.
Pentru realizarea obiectivelor propuse şi obţinerea de performanţe în rândul elevilor, îl preocupă permanent asigurarea condiţiilor şi materialelor sportive, strict necesare unui bun demers didactic.
Astfel, cu sprijinul conducerii unităţii şcolare (director – prof. Adriana Dumitrescu) a reuşit ca pe timp de iarnă sau vreme nefavorabilă să transforme una din sălile spaţioase de curs în sala de sport, unde poate lucra pentru desăvârşirea celor mai native talente.
Prin fondurile alocate sportului şcolar de către Primărie şi Consiliul local, la iniţiativa primarului localităţii Bogdan Dumitrescu, un iubitor şi admirator al sportului juvenil, a fost îmbogăţită baza materială, aflată mereu la dispoziţia copiilor.
Având o buna evoluţie, cele două echipe nou înfiinţate, de fotbal fete şi fotbal băieţi, dispun în prezent de echipament sportiv corespunzător, pentru noile competiţii interşcolare sau din campionatul judeţean rezervat lor (clasele V-VIII).
Îmbucurător e faptul că şcoala are în dotare 16 saltele, 2 lăzi şi 2 capre cu trambuline pentru sărituri, 20 de mingi de fotbal şi handbal, 4 mese de tenis, 10 şahuri şi table etc, instrumente utile pentru sportul preferat.
În această perioada, în cadrul unei competiţii organizate sub genericul „Cupa Mărţişorului”, se află în plină desfăşurare întrecerile pe clase la diverse ramuri sportive (tenis de masă, şah, atletism).
Odată cu încălzirea vremii, vor fi reluate antrenamentele cu cele 12 fete din echipa de fotbal, calificată la faza judeţeană a Olimpiadei Naţionale a Sportului Şcolar, ce se va desfăşura în luna martie în capitala judeţului.
Din program nu lipsesc nici diversele întreceri sportive, organizate deseori împreună cu ceilalţi colegi de sport, cu elevii de la şcolile gimnaziale din localităţile învecinate (Tătărăştii de Jos, Scurtu Mare, Trivale Moşteni, Siliştea), din dorinţa de a-şi împărtăşi fiecare din experienţa acumulată, de a se confrunta mai aproape de cerinţele sportului de performanţă .
După cum spunea profesorul nostru, la nivelul şcolii există un nucleu de elevi sportivi care s-au impus la diferite concursuri, pe plan local sau judeţean, precum: Ana Maria Vasile şi Marian Dumitrescu (şah), Iulia Delca, Ioana Vasile, Vasilica Voiculeţ şi Dănuţ Vasile (tenis de masă), Mirel Guriţă şi Cristian Dragomir (atletism).
Reamintim că în incinta şcolii se află o bază sportivă bună, în curs de modernizare, unde se poate practica handbal, minifotbal, atletism etc.
Aşadar, acolo unde există preocupare permanentă, pasiune şi dragoste pentru meseria aleasă, rezultatele se înscriu pe un făgaş firesc, iar sportul nu înseamnă doar mişcare şi stil de viaţă sănătos , sportul înseamnă şi educaţie.

Leon Armeanca