La Școala Gimnazială Tătărăștii de Jos, Cercul pedagogic al consilierilor educativi din zona Alexandria

De curând, sub directa coordonare a Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și a Casei Corpului Didactic, Școala Gimnazială Tătărăștii de Jos a găzduit cercul pedagogic de pe semestrul I, din anul școlar 2018-2019, al consilierilor educativi (coordonatori proiecte și programe educative), de la nivelul școlilor gimnaziale din zona municipiului Alexandria.

Reuniunea profesorilor – consilieri educativi a avut ca tema de dezbatere „100 de ani de Romania, 100 de ani de obiceiuri si traditii locale”, o temă de actualitate, din aria curriculară „Consiliere si orientare”.

Întreaga activitate metodico-educativă s-a derulat într-o sală special amenajată, sub îndrumarea prof. Cristina Dobrica, de la Scoala Gimnazială „Ștefan cel Mare”, Alexandria, în calitate de responsabil al cercului pedagogic, și prof. Penelopa Elena-Bratescu, director al Scolii Gimnaziale Tatarastii de Jos.

Despre unitatea școlara gazdă putem spune ca functioneaza într-o clădire modernă cu etaj, renovată cu putin timp în urmă, bine întreținută și gospodărită, dotata cu suficiente săli de clasa și mobilier adecvat, laboratoare funcționale, calculatoare, material didactic și mijloace audio-vizuale corespunzătoare noilor cerințe ale procesului de predare-învatare-evaluare.

Prin grija conducerii școlii, îmbucurător e faptul că unitatea școlară a beneficiat de o bogata finanțare extrabugetară, prin donații și sponsorizări primite de la unele ONG-uri („Casa Plină” , „Mana Cerească”, „Edulier”, „Mereu Aproape”), constând în: centrală termică pe bază de peleți ( instalată la școala gimnazială), materiale de curațenie și de întreținere, rechizite pentru copii, excursii si tabere gratuite pentru elevii merituoși ai școlii.

În școala de aici învată 227 de elevi și 73 de prescolari, aceștia fiind repartizați în 6 clase la ciclul gimnazial, 5 clase la ciclul primar și 4 grupe de grădinițe cu program normal, ce funcționează în satele Tatarastii de Jos, Zlotesti, Slavesti și Negrenii de Sus.

Procesul instructiv-educativ este asigurat de un colectiv de cadre didactice calificate, format din 28 de dascali (4 educatoare, 5 învațători si 19 profesori), care în munca la catedra depun eforturi susținute pentru realizarea unui învatamânt de calitate, având în frunte un director pe măsură, cu o bună experiență manageriala, care pune mult suflet pentru bunul mers al școlii.

Potrivit agendei zilei, după o primire călduroasă a celor 30 de membri ai cercului, de către echipa managerială a școlii, urmată de vizitarea spațiilor școlare, invitații au audiat o scurta prezentare a localității rurale și a rețelei școlare, făcută de către directorul unității de învațământ, prof. Penelopa-Elena-Bratescu.

În continuare, consilierii educativi asistă la o lecție demonstrativă cu tema amintita, la care iau parte elevii claselor V-VIII, având ca propunător pe Diana Berbecanu, prof. de istorie.

Cu privire la tema abordată elevii au realizat un proiect în care au făcut o prezentare power- point legată de contextul istoric în care a vut loc Marea Unire, amintindu-se marile evenimente istorice petrecute, pe conducătorii acestora, din cele 4 zone geografice care în anul 1918 s-au unit cu Regatul Romaniei, cu Țara Mamă.

Sunt prezentate pe larg vechile obiceiuri și tradiții ce au aparținut românilor cu ani în urma.

Pe o tablă montată în fața clasei, elevii au format harta Romaniei Mari sub formă de puzzle.

În completarea activității cultural-educative, prof. Gabriela-Veronica Voiculețu, consilier educativ, a prezentat un material cu „Aspecte reprezentative ale activităților extrașcolare”, derulate în anul școlar 2017-2018, la Școala Gimnazială „Tatarastii de Jos”.

Dintre cele mai importante activități, la care au participat numeroși elevi, menționăm doar realizarea câtorva proiecte atractive si educative, intitulate astfel: „Frumusețile locurilor natale”, „Let-s Bee Eco!”, „Let- s get green!”, „Colgate Romania”, „Ecoatitudine”.

Pentru îndeplinirea cerințelor impuse în cadrul acestor proiecte, mulți elevi au primit diplome si premii in obiecte.

Strâns legat de programul zilei, prof. Cristina Dobrica, prezintă Proiectul național „Ora de Net” care suscită interes din partea colegilor de cerc.

Trecându-se la discuții, multi vorbitori au evidentiat faptul că lecția susținută a scos în evidență importanța și semnificația Marii Uniri din 1918, anul încununării victorioase a formării statului național unitar roman, subliniind rolul pe care îl are școala în educarea patriotică a tinerei generații.

Din cele dezbatute a rezultat că activitățile școlare si extrașcolare trebuie desfășurate în colaborare cu toti pertenerii implicați în actul de educație( familie, școală, biserică, poliție, bibliotecă etc), cu părinții si copii acestora, tinând cont de propunerile si preferințele lor.

Implicarea activă a tuturor cadrelor didactice în munca de educație, diversitatea activităților extracurriculare oferite copiilor, prin programul „Scoala Altfel”, serbările școlare cu diferite ocazii, vizitele si excursiile organizate, întrecerile sportive, duc la cresterea interesului copiilor pentru școală, evitându-se, astfel, abandonul școlar.

Făcând aprecieri pozitive asupra activității asistate, prof. Cristina Dobrică, responsabil al cercului, printre altele, subliniază că „școala trebuie să realizeze o educație de calitate pentru pregătirea unei generații de tineri activi și creativi, cu gândire flexibilă, cu abilități de comunicare interculturală și competențe antreprenoriale, care să contribuie la integrarea lor cu succes în viața comunității locale și europene”.

Ziua, fecundă și instructiv- educativă s-a încheiat cu un frumos și bogat program artistic, compus din cântece patriotice închinate Marii Uniri, susținut de corul Școlii Gimnaziale, dirijat de prof. Viorel Manea, un admirabil rapsod popular.

Leon Armenca