La Mavrodin, Moş Nicolae a venit la membrii Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor

A intrat în tradiţie ca în fiecare an, de Sfântul Nicolae, un număr important de membri ai Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor Alexandria, din zona Mavrodin – aici includem şi localităţi precum Nenciuleşti, Călineşti, Buzescu, Copăceanca ş.a. să primească un ajutor bănesc ocazional nerambursabil. Cu puţin timp înainte, în prezenţa doamnei preşedinte ing. Drăguşin Gherghina, au avut loc acţiuni similare în comuna Plosca, unde este casier delegat Floricică Constanţa şi la Orbeasca – casier delegat Preoteasa Luminiţa, aici fiind acordate ajutoare ocazionale nerambursabile la un număr important de membri cu pensii mici.

Referindu-ne la recenta vizită la Mavrodin a lui ,,Moş Nicolae’’, aceasta a avut loc la şcoala din centrul localităţii amintite, unde au fost prezente aproape 100 de persoane de vârsta a treia, din cele peste 200 din zonă care beneficiau de acest ajutor. Întâlnirea a debutat cu un mic taifas la un pahar de suc, unde s-au servit saleuri, fursecuri şicornuleţe, prilej cu care vicepreședintele C.A.R.P. Dragnea Constantin a făcut o scurtă prezentare a asociaţiei ce avea în rândurile sale, la începutul lunii decembrie 2018, un număra 11.814 membrii, din Alexandria cât şi din localităţile arondate municipiului.

Misiunea de a împarţi darurile băneşti din partea asociaţiei, seniorilor cu cele mai mici pensii, a revenit domnului profesor Gheorghe Rolea, casier delegat în zona Mavrodin. Avem în vedere omul care cunoaşte bine lumea satului şi prin mâna căruia au trecut de-a lungul deceniilor generaţii de elevi, acum având rolul sfântului care este numit ,,Moş Nicolae’’ pentru generozitatea lui. De consemnat este şi aspectul că membri care nu au putut veni la această întâlnire cu vreme rece, motivul fiind unul legat de sănătate şi aveau dreptul de a primi acest ajutor ocazional, cu un plus de efort din partea dl Rolea, suma respectivă o vor primi zilele viitoare la domiciliu. Consiliul Director si salariatii, de Sf Nicolae, si-au intampinat membrii care au venit sa achite cotizatii, contributii ori au facut imprumuturi, cu daruri…dulci.

Privind retrospectiv misiunea Consiliului Director, rezultată din Hotărârea Adunării Generale, de a se acordat şi în 2018 ajutoare ocazionale nerambursabile celor cu pensii mici, până la ora actuală – fără a lua în calcul pe cei din zona Mavrodin, unde sunt numeroşi beneficiari – au primit acest ajutor 1.724 membri, suma totală fiind de 136.250 lei.

De consemnat este şi faptul că membrii Consiliului Director al C.A.R.P. Alexandria au hotărât să recompenseze fidelitatea faţă de această asociaţie. Un număr de 15 membri, din municipiu şi localităţile limitrofe, care au o vechime de peste 30 de ani în această mare familie, au primit vizita la domiciliu a unui consilier, care pe lângă tradiţionalele urări de sănătate şi viaţă lungă, în prag de an nou, a înmânat o importantă sumă de bani. La rândul lui Consiliul Director, urează prin intermediul presei, tuturor membrilor, tradiţionalul LA MULŢI ANI!

D.N. CONSTANTIN