La Filiala Teleorman-Neajlov a ANIF se fac angajări * Posturile sunt de inspector, consilier şi electromecanici

Agenţia Naţională de Îmbunătăţiri Funciare continuă seria angajărilor de personal care să lucreze în cadrul Filialei Teritoriale Teleorman-Neajlov, cu sediul în comuna Piatra. Concursul anunţat de către ANIF priveşte ocuparea a patru posturi vacante, şi anume:

  • 1 inspector de specialitate IA – Compartiment Personal Exploatare;
  • 1 consilier IA – Serviciul Plan Exploatare Patrimoniu;
  • 1 muncitor calificat I (electromecanic) – amenajarea Olt-Călmăţui;
  • 1 muncitori calificat IV (electromecanic) – amenajarea Olt-Călmăţui.

Pentru a ocupa un post contractual vacant candidaţii trebuie să îndeplinească toate condiţiile prevăzute de art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Candidaţii trebuie să îndeplinească o serie de condiţii specifice, şi anume :

  • inspector de specialitate IA : studii superioare tehnice (îmbunătăţiri funciare, construcţii hidrotehnice, energetică, electrotehnică, geodezie, construcţii civile, industriale şi agricole, electromecanică şi agronomie): >2 ani vechime; posesor permis de conducere categoria B.
  • consilier IA : studii superioare tehnice (îmbunătăţiri funciare, construcţii hidrotehnice, energetică, electrotehnică, geodezie, construcţii civile, industriale şi agricole, electromecanică şi agronomie): >2 ani vechime.
  • muncitor calificat I (electromecanic): şcoală generală (8 ani/10 ani)+curs de calificare de profil: >2 ani vechime.
  • muncitor calificat IV (electromecanic): şcoală generală (8 ani/10 ani)+curs de calificare de profil; 0 luni – 6 luni vechime.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs – 20 septembrie 2018, ora 16,00.

Concursul va avea loc după cum urmează: proba scrisă/practică este programată pentru data de 27.09.2018, iar proba interviu va avea loc în data de 02.10.2018.

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Filialei Teritoriale Teleorman-Neajlov, din comuna Piatra, persoană de contact – Soare Steluţa, precum şi la telefonele 0247361080 şi 0799954483, e-mail teleorman@anif.ro.

George ZAVERA