La Căminele de bătrâni de la Cervenia şi Furculeşti, pentru fiecare locatar se cheltuiesc lunar 2.261 lei

În anul 2011, prin reorganizarea la nivel de ţară a reţelei sanitare, centrele de sănătate din localităţile teleormănene Cervenia şi Furculeşti au fost transformate în Cămine pentru Persoanele Vârstnice. În cele două unităţi s-au făcut investiţii majore, astfel încât persoanele vârstnice internate aici să aibă condiţii de întreţinere, inclusiv din punct de vedere medical, la standarde europene.
Conform legii, costurile de funcţionare a respectivelor aşezăminte sociale şi de întreţinere a persoanelor vârstnice internate în cele două cămine se suportă din contribuţia persoanelor beneficiare şi, după caz, a susţinătorilor legali ai acestora, diferenţa fiind asigurată din bugetului Consiliului Judeţean Teleorman. La recenta şedinţă a Consiliului Judeţean s-au luat în discuţie şi aprobat, în baza prevederilor legale, costul mediu de întreţinere pentru fiecare persoană vârstnică internată la căminele din Cervenia şi Furculeşti, acesta ridicându-se la suma de 2.261 lei pe lună. O sumă destul de mare, mai ales în raport cu sumele foarte mici, sub limita sărăciei instituţionalizate, pe care le cheltuiesc lună de lună pentru asigurarea traiului câteva zeci de mii de teleormăneni de vârstă înaintată. Ca să nu mai vorbim de miile de bătrâni care nu au nici un fel de venituri, şi care îşi trăiesc ultimii ani din viaţă în singurătate, în cea mai cruntă mizerie şi sărăcie.
Capacitatea maximă de funcţionare a Căminului pentru Persoanele Vârstnice Cervenia este de 50 de paturi, iar cea a Căminului de la Furculeşti de 40 de paturi, locurile fiind ocupate aproape în totalitate.
Din cei 2.261 lei necesari pentru întreţinerea fiecărei persoane internate aici, conform costurilor aprobate de către Consiliul Judeţean, 360 de lei se duc lunar pe asigurarea hranei, 867 lei pentru acoperirea cheltuielilor de personal – medic, asistente, infirmiere, bucătărese etc, iar 1.034 lei reprezintă cheltuielile pentru bunuri şi servicii.
Contribuţia lunară de întreţinere a fiecărei persoane internate în cele două cămine se ridică la suma maximă de 850 de lei. Acoperirea valorii integrale a contribuţiei lunare se realizează astfel:
– persoanele vârstnice care au venituri şi sunt îngrijite în cămin pot acoperi contribuţia lunară stabilită la nivelul fiecărui cămin cu până la 60 la sută din valoarea veniturilor personale lunare;
– diferenţa, până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare de întreţinere, se va plăti de către susţinătorii legali ai persoanei vârstnice internate în cămin, dacă realizează venit pe membru de familie mai mare decât salariul minim brut pe ţară în vigoare;
– persoanele care nu au susţinători legali datorează contribuţia de întreţinere în cuantum de 60 la sută din valoarea veniturilor personale, diferenţa până la concurenţa valorii integrale a contribuţiei lunare fiind asigurată din bugetul judeţean.

George ZAVERA