La Bruxelles, au fost aprobate ajutoare financiare pentru fermierii afectați de coronavirus!

Comisia Europeană a aprobat Regulamentul de acordare a ajutoarelor financiare pentru fermierii și IMM-urile afectate de criza provocată de pandemia de coronavirus, în prealabil acesta fiind adoptat în Parlamentul European. Decizia a fost luată la data de 24 iunie 2020 la Bruxelles și a intrat în vigoare începînd cu data de 26 iunie 2020. Potrivit actului oficial, cuantumul maxim al sprijinului va fi de maxim 7.000 euro per fermier și de maxim 50.000 euro per IMM.

Sprijinul acordat în cadrul acestei măsuri oferă asistenţă de urgenţă fermierilor și IMM-urilor care au fost afectaţi în mod deosebit de criza COVID-19, cu scopul de a le permite să-și continue activitatea, sub rezerva condiţiilor prevăzute în Regulamentul adoptat de Parlamentul European și Comisia Europeană. Astfel, vor benefica de sprijin financiar nerambursabil fermierii, precum și IMM-urile care își desfășoară activitatea în domeniul prelucrării, comercializării sau dezvoltării producției agricole, cu excepţia produselor pescărești.

Sprijinul financiar se acordă sub forma unei sume forfetare, care urmează să fie plătită până la 30 iunie 2021, pe baza cererilor de sprijin aprobate de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020. Rambursarea ulterioară de către Comisia Europeană se efectuează în conformitate cu creditele bugetare și sub rezerva finanţării disponibile. Nivelul plăţilor poate fi diferenţiat pe categorii de beneficiari, în conformitate cu criterii obiective și nediscriminatorii. Acest mecanism de finanțare sub formă de ajutoare nerambursabile are caracter excepțional și urgent.

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale a luat act de aceste prevederi, urmând să demareze consultările cu fermierii și să pună în practică cât mai urgent acest mecanism de finanțare a sectoarelor în care activează micii fermieri.

George ZAVERA