La Alexandria, fermierii teleormăneni, în dialog cu specialiştii de la Procera Agrochemicals

Înfiinţată în anul 2001, ca reprezentanţă exclusivă a firmei americane Procera, compania Procera Agrochemicals România SRL, al cărei capital este integral românesc, a cunoscut în timp o continuă dezvoltare, fiind deosebit de activă pe piaţa imput-urilor pentru agricultură. Compania, al cărei obiect principal de activitate îl reprezintă distribuţia de erbicide, insecticide, fungicide, îngrăşăminte foliare şi adjuvanţi, şi-a îndreptat în ultimii ani atenţia şi spre asigurarea pentru fermierii români de hibrizi de porumb şi floarea soarelui, dar şi de seminţe de rapiţă din soiuri de mare productivitate. Pentru a obţine astfel de soiuri, adaptate la factorii de mediu din ţara noastră, Procera Agrochemicals România şi-a creat un departament de cercetare-dezvoltare, specialiştii companiei urmărind permanent evoluţia plantelor de la semănat până la recoltare. Dată fiind importanţa cercetării pentru crearea îndeosebi de noi soiuri de porumb şi floarea soarelui, departamentul de cercetare-dezvoltare a intrat în componenţa Procera Genetics SRL, companie care a creat şi brevetat deja soiuri cu un potenţial genetic superior.
Specialiştii firmei care se ocupă de genetica plantelor în vederea obţinerii de noi soiuri îşi pun în aplicare programul de cercetare-dezvoltare al companiei în cadrul unor loturi semincere constituite pe terenurile puse la dispoziţie de către fermierii din diferite zone ale ţării, dar şi în reţeaua proprie de testare a soiurilor, firma având astfel de loturi semincere la Lovrin (Timiş), Brăila, Fundulea şi Vâlcelele (Călăraşi).
La sfat cu fermierii din Teleorman
Ca şi în alţi ani, ţinând seama de potenţialul agricol al judeţului Teleorman, specialiştii companiei Procera au venit la Alexandria pentru a prezenta şi pune la dispoziţia fermierilor întreaga gamă de pesticide şi de seminţe de floarea soarelui, porumb şi de rapiţă ce poate fi folosită în campania agricolă din primăvara acestui an. Întrunirea organizată în acest sens a avut loc joi, 31 ianuarie a.c., la restaurantul “Mara” , prilej pentru specialiştii Procera şi pentru fermieri, deopotrivă, de a se cunoaşte mai bine, de a discuta cu profesionalism despre cum trebuie desfăşurată o agricultură modernă, de înalt randament. Despre preocupările specialiştilor Procera pentru a-i sprijini pe fermieri să obţină producţii dintre cele mai mari au vorbit Mihai Radu – director tehnic al Procera Agrochemicals România, Adrian Mihai – reprezentantul zonal al companiei pentru judeţele Teleorman şi Argeş, precum şi inginerul Marian Ionescu – directorul programului AgroCredit iniţiat pentru campania de primăvară 2013.
Prin Programul AgroCredit, sprijin total pentru fermieri
Dat fiind faptul că foarte mulţi fermieri se confruntă cu lipsa resurselor financiare, compania Procera a hotărât să-i sprijine cu credite constând în acordarea de pesticide şi seminţe în vederea înfiinţării culturilor din această primăvară, restituirea creditului urmând a fi făcut la strângerea recoltelor. Restituirea nu se face în bani, ci în recolte, compania Procera Agrochemicals asigurând desfacerea producţiei la cel mai bun preţ din piaţă. Avantajele oferite fermierilor prin Programul AgroCredit al companiei Procera sunt evidente. Astfel, fermierii care se înscriu în acest program beneficiază de credit în seminţe şi pesticidele necesare, de aducerea gratuită a acestor imput-uri la sediile exploataţiilor agricole, de consultanţă tehnică, de asigurare gratuită a culturilor, prime în funcţie de cantităţile de imput-uri solicitate. Prin Programul AgroCredit, pentru achitarea pachetelor de imput-uri oferite, Procera preia spre valorificare producţia de rapiţă, grâu, orz, floarea soarelui şi porumb.
După cum aprecia directorul tehnic al companiei, Procera a ajuns deja la capacitatea de a prelua de la fermieri şi valorifica în jur de 40.000 de tone de seminţe de cereale şi oleaginoase anual.
Pentru campania de semănat din această primăvară, fungicidele şi seminţele necesare se acordă la pachet, la culturile de floarea soarelui şi porumb oferta fiind făcută pentru module cuprinse între 20 şi 50 de hectare, suprafeţe ce se multiplică în funcţie de cerinţele fermierilor. Odată cu creşterea suprafeţelor pe care fermierii le cultivă, scade proporţional şi preţul seminţelor şi al imput-urilor puse la dispoziţie prin programul Agrocredit. Atât funcidele, cât şi seminţele oferite de compania Procera sunt garantate din punct de vedere calitativ, acestea contribuind decisiv la obţinerea de recolte foarte mari. Este de reţinut faptul că pentru creditele acordate în imput-uri nu se percep nici un fel de dobânzi, iar asigurarea recoltelor este gratuită, costurile fiind preluate de către Procera. Mai mult, la fiecare modul de floarea soarelui şi porumb contractat, fermierii primesc din partea companiei prime în bani, dar şi unele cantităţi de seminţe tratate cu fungicid în mod gratuit. De exemplu, pentru un modul de 20 de hectare cultivat cu floarea soarelui sau porumb prin programul AgroCredit fermierul primeşte o primă în bani, dar şi un bonus constând în 5 saci de seminţe tratate cu fungicid. Iar pentru un modul de 50 de hectare, fermierii primesc o primă suplimentară în bani şi o excursie gratuită la munte, în organizarea companiei Procera.
Foarte important ! Fermierii care doresc să beneficieze de facilităţile oferite prin ProgramulAgroCredit se pot adresa reprezentantului zonal al companiei, Adrian Mihai, la INFO AGROCREDIT tel. 0757.010.710 sau pe adresa de email www.agrocredit.info.
Fostul ministru al agriculturii, Stelian Fuia, prezent la întâlnirea cu fermierii
La Alexandria, la întâlnirea cu fermierii din Teleorman a fost prezent şi fostul ministru al agriculturii, Stelian Fuia. Adresându-se fermierilor, ex-ministrul a precizat faptul că Procera Agrochemicals a fost înfiinţată din nevoia de a avea în România şi firme cu capital integral românesc, care să producă şi să asigure fermierilor seminţe de cereale şi plante tehnice din soiuri de cea mai înaltă productivitate, precum şi fungicidele necesare. Pentru o mai bună derulare a activităţii de cercetare în vederea creării de noi soiuri de floarea soarelui şi de porumb, dar şi de rapiţă şi adaptarea acestora la condiţiile de agro-mediu din România a fost înfiinţată Procera Genetics SRL, în cei cinci ani de activitate desfăşurată specialiştii obţinând deja rezultate remarcabile.

George ZAVERA