La AFIR, Beneficiarii de fonduri europene, prin PNDR, vor depune dosarele de achiziții publice doar online!

Fermierii și ceilalți beneficiari publici de finanțare europeană nerambursabilă, prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, vor putea transmite la Agenția Națională pentru Finanțarea Investițiilor Rurale, spre analiză și aprobare, dosarele de achiziții doar online. Conform conducerii AFIR, noile reguli privind transmiterea dosarelor de achiziții sunt disponibile pentru fiecare proiect în parte în cadrul platformei online de depunere proiecte. Beneficiarii de fonduri europene nerambursabile pot afla toate detaliile privind pașii ce trebuie parcurși consultând pagina de instrucțiuni pentru modulele on-line, pagină accesibilă la adresa https: //online.afir.info/Help.

Prin urmare, beneficiarii publici vor putea depune, la Centrele teritoriale, programul achizițiilor pentru fiecare proiect în parte prin intermediul modulului on-line. Este de știut și faptul că beneficiarii de proiecte cu finanțare nerambursabilă au acum posibilitatea de a încărca sau de a retrage dosarele de achiziții, în vederea completării, dar și de a răspunde la solicitările de informații suplimentare ale AFIR. Notificarea AFIR, în urma verificării documentației depuse on-line, va fi primită de titularii proiectelor finanțate de AFIR tot prin sistemul informatic.

Această nouă facilitate se aplică submăsurilor 4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice, 7.2 – Investiții în crearea și modernizarea infrastructurii de bază la scară mică, 7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural și beneficiarilor publici ai submăsurilor 19.2 – Sprijin pentru implementarea acțiunilor în cadrul strategiei de dezvoltare locală și 19.3 – Pregătirea și implementarea activităților de cooperare ale GAL din PNDR 2020 și se referă la achizițiile specifice bunurilor, serviciilor și lucrărilor, derulate prin: achiziție directă, procedura simplificată și licitație deschisă.

Conducerea Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale precizează că achizițiile derulate prin negociere fără publicare prealabilă, precum și modificarea contractelor de achiziție sau contestațiile în urma deciziilor comunicate de Centrele Regionale AFIR cu privire la verificarea unei achiziții, se vor depune, în continuare, în format tipărit – document imprimat pe suport de hârtie.

George ZAVERA