La ADR Sud Muntenia * Autoritățile publice locale și IMM-urile pot depune cereri pentru sprijin financiar

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia a lansat apelul de fișe de proiect în conformitate cu apelul „Sprijin pentru pregătirea proiectelor de infrastructură în domeniul specializării inteligente”, finanțat din Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, Axa prioritară 1 – „Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri”, Obiectivul Specific 1.1 – Întărirea capacității beneficiarilor de proiecte finanțate din FESI de a pregăti şi de a implementa proiecte mature. Fișele vor putea fi transmise prin e-mail, la adresa programe@adrmuntenia.ro, în perioada 23 noiembrie 2020 – 15 decembrie 2020, ora 14.00.

Vor fi selectate pentru contractare fișele de proiecte de investiție conforme și eligibile, care obțin cele mai mari punctaje, în funcție de încadrarea în bugetul disponibil pentru acest apel.

ADR Sud Muntenia, în calitate de administrator de schemă, va acorda sprijinul financiar necesar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice și a altor documentații aferente pregătirii și implementării proiectelor din domeniile incluse în Strategia de Specializare Inteligentă a regiunii Sud Muntenia, prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020. Bugetul alocat regiunii de dezvoltare Sud Muntenia aferent acestui tip de sprijin este de 4.079.158 lei.

Sprijinul financiar pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/2020, va fi acordat sub formă de:

  • ajutor de minimis – pentru autoritățile publice locale, universități, institute de cercetare, IMM, întreprinderi mari și ONG;
  • ajutor de stat – pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM).

În cadrul prezentului apel de fișe de proiect, se vor finanța activități de elaborare a documentațiilor tehnico-economice pentru proiecte de infrastructură pe domeniul Specializare Inteligentă, precum:

  • studiu de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
  • proiect pentru autorizarea / desființarea executării lucrărilor;
  • proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipul proiectelor, se va acorda sprijin și pentru documentații de tipul:

  • plan de afaceri; studiu de marketing; studiu de oportunitate; studiu geotehnic; studiu pentru obținerea acordurilor / avizelor de mediu; studiu arheologic, studiu hidrologic; studiu topografic;documentație cadastrală, precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize / autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor din domeniul specializării inteligente.

Solicitanții care pot depune fișe de proiecte în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice sunt:

  • unitățile administrativ teritoriale în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi/ întreprinderi mici, mijlocii și mari;
  • parteneriatele între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari;
  • universități, institute de cercetare, ONG-uri, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari (pentru proiecte depuse individual).

Ghidul Solicitantului pentru acordarea de sprijin financiar pentru elaborarea documentațiilor necesare implementării proiectelor de specializare inteligentă ale regiunii Sud Muntenia poate fi descărcat, alături de anexe, de pe site-ul Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, www.adrmuntenia.ro, secțiunea Planificare regională > Documente 2021-2027, titlul „Metodologie pentru verificarea și evaluarea fișelor de proiect depuse conform OUG nr. 88/2020” > „Specializare inteligentă”, link: https://www.adrmuntenia.ro/download_file/article/577/Ghid-simplificat-cu-anexe-16-11-2020.rar.

George ZAVERA