Jandarmii teleormăneni recrutează elevi pentru şcolile militare

Jandarmii teleormăneni au demarat campania de recrutare a candidaţilor pentru sesiunea de admitere 2014, în instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne, pentru arma “Jandarmi”.
Astfel, la Academia de Poliţie „Al. I. Cuza” din Bucureşti – Facultatea de Poliţie, specializarea „Ordine şi siguranţă publică”, arma „Jandarmi“, învăţământ de zi, sunt disponibile 55 de locuri. 10 locuri pentru specializarea „Drept” învăţământ cu frecvenţă , 40 de locuri, dintre care două pentru cetăţenii maghiari, două locuri pentru cetăţenii de etnie rromă şi două locuri pentru alte minorităţi, iar 5 locuri specializarea „Ordine şi siguranţă publică” învăţământ cu frecvenţă redusă.
Cei care vor să intre în rândul jandarmilor se pot înscrie şi la Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi „Grigore Alexandru Ghica” Drăgăşani, unde sunt scoase la concurs 125 de locuri la învăţământul de zi, din care trei rezervate cetăţenilor de etnie rromă şi două – altor minorităţi.
O altă instituţie de învăţământ care recrutează elevi este Şcoala Militară de Subofiţeri Jandarmi Fălticeni, la care sunt disponibile 125 de locuri la învăţământul de zi. Şi la Academia Tehnică Militară Bucureşti sunt scoase la concurs două locuri alocate Jandarmeriei Române, unul pentru specialitatea „Calculatoare şi sisteme informatice pentru apărare şi securitate naţională” şi unul pentru specialitatea „Transmisiuni”, în vreme ce la Academia Forţelor Terestre “Nicolae Bălcescu” Sibiu sunt şase locuri, două pentru specialitatea “Finanţe” şi patru pentru “Intendenţă”.
Candidaţii trebuie să aibă între 18 şi 27 de ani, să fie cetăţeni români, apţi din punct de vedere medical, să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de Bacalaureat, să nu aibă cazier şi să nu fi fost exmatriculaţi dintr-o instituţie de învăţământ pentru abateri disciplinare.
”Candidaţii pot opta pentru una sau mai multe instituţii de învăţământ superior sau şcoli postliceale, în măsura în care graficele/calendarele concursurilor de admitere permit participarea la probele de concurs. În acest sens se vor constitui dosare de recrutare distincte pentru fiecare instituţie pentru care a optat, iar în aceste cazuri fişa medicală se depune în dosarele suplimentare, în copie xerox, certificată pentru conformitate de către lucrătorul de resurse umane”, se arată într-un comunicat al IJJ Teleorman.
Informaţii privind condiţiile şi criteriile specifice, documentele dosarului de candidat modalitatea de desfăşurare a examenului, perioadele şi locaţiile de desfăşurare, probele şi baremele, termenele de depunere a dosarelor se pot obţine de la Biroul Resurse Umane, zilnic de luni până vineri între orele 08:00 – 16:00 – I.J.J. Teleorman, Alexandria.

C. D.