Jandarmii sunt la datorie

Jandarmii teleormăneni, alături de efectivele Inspectoratului de Poliție Județean Teleorman au fost prezente pe raza întregului județ pentru a verifica dacă sunt respectate măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19.

În acest sens, jandarmii ne reamintesc faptul că a intrat în vigoare art. 5, alin. 1 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19.

Astfel, în intervalul orar 22:00-06:00, circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei este permisă numai pentru:

  • deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
  • deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale;
  • deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță;
  • deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie;
  • deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a oamenilor și nevoile animalelor de companie/domestice.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de serviciu, adeverința eliberată de angajator sau o declarație pe propria răspundere.

Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.

Cornelia RĂDULESCU