ITM Teleorman: Securitatea și sănătatea în muncă

În perioada iulie- octombrie 2019 I.T.M. Teleorman a desfăşurat, în cadrul unei campanii organizate la nivel naţional, acţiuni de control în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii și lucrătorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor- cod CAEN 41, 42 și 43- privind prevenirea riscurilor de cădere de la înălțime specifice în domeniul construcțiilor.

Obiectivele acestei acțiuni sunt: creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor din domeniul construcțiilor în ceea ce privește obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime; încurajarea unei abordări participative prin implicarea principalilor actori din domeniul construcțiilor implicați în diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale, aplicabile în domeniul construcțiilor; promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Mijloacele de atingere a obiectivelor sunt: prin informare privind riscurile de cădere de la înălțime și participarea la dezbateri în cadrul I.T.M. Teleorman; sesiuni de conștientizare organizate la nivelul I.T.M. Teleorman, cu angajatorii și lucrătorii din domeniul construcțiilor; activități de control pentru verificarea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea și sănătatea lucrătorilor și verificarea utilizării în condiții de securitate a echipamentelor de muncă specifice domeniilor construcțiilor de clădiri și a lucrărilor speciale de construcții; activități de control pentru verificarea în teren a realizării măsurilor dispuse în controalele efectuate.

Cu ocazia acestei acțiuni, I.T.M. Teleorman a efectuat controale la 22 de angajatori. Au fost dispuse 44 de măsuri de remediere, fiind sancționați 22 angajatori, respectiv 40 de avertismente și 4 amenzi în valoare de 28.000 de lei.

Următoarea etapă va cuprinde verificarea realizării măsurilor dispuse și stabilite în procesele verbale de control încheiate cu ocazia controalelor.

Cornelia RĂDULESCU