ITM Teleorman: Rezultatele controalelor efectuate

Rezultatele controalelor efectuate de către inspectoratele teritoriale de muncă şi de către inspectorii de muncă din cadrul Inspecţia Muncii au scos în evidenţă cele mai frecvente neconformități constatate la nivel național, legate de obligațiile angajatorilor privind informarea și instruirea lucrătorilor ce își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor. Acestea sunt:

 • nu se iau măsuri astfel încât lucrătorii și reprezentanții acestora să primească toate informațiile necesare referitoare la riscurile pentru securitate și sănătate în muncă, precum și la măsurile și activitățile de prevenire și protecție atât la nivelul întreprinderilor și unităților, în general, cât și la nivelul fiecărui post de lucru și fiecărei funcții;
 • nu sunt stabilite măsuri pentru ca lucrătorii desemnați sau reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă să aibă acces la informațiile privind evaluarea riscurilor pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri;
 • evidența accidentelor de muncă ce au ca urmare incapacitatea de muncă mai mare de 3 zile de lucru, a bolilor profesionale, accidente care au produs invaliditate, a accidentelor de muncă mortale;
 • evidența incidentelor periculoase;
 • evidența accidentelor ușoare;
 • nu sunt informați toți lucrătorii care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav și iminent de accidentare și nu au fost stabilite măsurile pentru protecția lor;
 • nu sunt furnizate instrucțiuni pentru a da lucrătorilor posibilitatea să oprească lucrul și să părăsească imediat locul de muncă și să se întrepte spre o zonă sigură, în caz de pericol grav și iminent de accidentare;
 • nu se iau măsurile necesare, pentru ca în cazul unui pericol grav și iminent de accidentare și atunci când șeful ierarhic superior nu poate fi contactat, să existe persoana desemnată , competentă, care să aplice măsurile corespunzătoare, pentru a evita consecințele unui astfel de pericol;
 • nu sunt asigurate condiții pentru ca fiecare lucrător să primească o instruire suficientă și adecvată în domeniul securității și sănătății în muncă, sub formă de informații și instrucțiuni de lucru, specifice locului de muncă și postului său (la angajare;
 • la schimbarea locului de muncă sau la transfer;
 • la introducerea unui nou echipament sau a unor modificări ale echipamentului existent;
 • la introducerea oricărei noi tehnologii sau proceduri de lucru și la executarea unor lucrări speciale);
 • nu au fost stabilite măsuri pentru ca lucrătorii din întreprinderi sau unități subordonate antreprenorului general, să primească instrucțiuni adecvate referitoare la riscurile legate de securitate și sănătate în muncă, pe durata desfășurării activităților în cadrul spațiului organizat de acesta;
 • nu s-a controlat cunoașterea și aplicarea de către toți lucrătorii a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;
 • angajatorii nu dispun de programe de instruire-testare la nivelul întreprinderilor pentru conducătorii locurilor de muncă și lucrători, pe meserii și activități;
 • fișele de instruire individuală în domeniul securității și sănătății în muncă nu sunt păstrate de conducătorii locurilor de muncă și nu sunt însoțite de copii ale fișelor de aptitudini completate de medici de medicina muncii valabile;
 • conținutul instruirii introductiv generale, instruirii la locul de muncă, a instruirii periodice și acordării măsurilor de prim ajutor nu este în conformitate cu tematica aprobată de angajator pentru fiecare fază de instruire și cu aspectele practice (testare acumulare cunoștințe domeniul securității și sănătății în muncă, exerciții privind materialele predate).

Acţiunile de control ale Campaniei naţionale privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor au fost desfăşurate în această perioadă, conform planificărilor lunare stabilite la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă pentru angajatorii care desfăşoară activităţi economice specifice județului.

În cadrul acestei campanii, în trimestrul III al anului 2018 au fost controlați 20 de angajatori, iar în urma verificărilor, inspectorii de muncă au identificat 42 de neconformități pentru care a au aplicat 42 de sancțiuni contravenționale.

Cornelia RĂDULESCU