ITM Teleorman: Principalele activități ale compartimentului SSM

Activiatea compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă s-a desfășurat pe baza programului de acțiuni al ITM Teleorman, care conține obiective concrete, menite să conducă la respectarea legislației în domeniu, precum și la realizarea sarcinilor primite de la Inspecția Muncii.

În cursul trimestrului al III-lea, în afara controalelor curente de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, au fost stabilite prin Programul cadru de acțiuni al ITM Teleorman 6 campanii și 6 acțiuni.

Aceste campanii sunt: Campanie europeană, coordonată de Comitetul Înalților Responsabili cu Inspecția Muncii, privind respectarea prevederilor legale din domeniul securității și sănătății în muncă și din domeniul relațiilor de muncă pentru lucrătorii temporari și detașați; organizarea și desfășurarea Săptămânii Europene de Securitate și Sănătate în Muncă-Prevenirea riscurilor generate de substanțe periculoase, sub egida Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă; Campanie națională de supravegherea pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2018, coordonat de către Comisia Europeană; Campanie națională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor; Campanie națională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare; Campanie națională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare.

Acțiunile desfășurate au fost următoarele: Acțiune de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucțiuni proprii pentru completarea și aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă; Acțiune de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50-249 lucrători); Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă în unitățile de prelucrare primară a lemnului; Acțiune de identificare a unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc și a măsurilor de combatere a stresului la locurile de muncă; Acțiune de control privind verificarea modului în care se respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru transportul rutier de mărfuri periculoase; Acțiune de control vizând modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența substanțelor periculoase.

Cornelia RĂDULESCU