ITM Teleorman: Prevenirea infecției cu noul Coronavirus la locurile de muncă

În contextul răspândirii infecţiei cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2), Inspecția Muncii recomandă angajatorilor, lucrătorilor, reprezentanților acestora, precum şi altor participanți la procesele de muncă să se informeze şi să aplice măsurile dispuse de Comitetul Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi de autorităţile competente, pentru gestionarea și limitarea răspândirii COVID-19.

Având în vedere prevederile Decretului nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României şi ale Ordonanțelor militare emise de ministrul afacerilor interne, ITM Teleorman recomandă angajatorilor să introducă, acolo unde este posibil, munca la domiciliu sau telemunca pe perioada stării de urgenţă.

Angajatorii trebuie să aibă în vedere următoarele măsuri prioritare pentru prevenirea apariției şi răspândirii COVID-19 la locurile de muncă:

  • Să informeze şi să instruiască lucrătorii cu privire la prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu noul Coronavirus, pe baza recomandărilor autorităților competente;
  • Să asigure echipamente individuale de protecție (măști de protecție, mănuși de protecţie etc.) şi să verifice corecta utilizare a acestora iar, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție, să acorde echipamente individuale de protecție noi care să protejeze lucrătorii împotriva COVID-19;
  • Să stabilească măsuri igienico-sanitare cu consultarea medicilor de medicina muncii;
  • Să instruiască lucrătorii cu privire la asigurarea unei igiene respiratorii corecte conform recomandărilor autorităților din domeniul Sănătății;
  • Să acorde, în mod gratuit, materiale igienico-sanitare (săpun, prosoape hârtie, dezinfectanți etc.) care să prevină răspândirea infecţiei cu noul Coronavirus;
  • Să limiteze reuniunile de lucru la minim posibil, iar dacă acestea sunt absolut necesare, să fie luate toate măsurile de prevenire şi protecție (ședințe în sistem video conferinţă, distanța de siguranță între participanți etc.).
  • Să se limiteze contactul dintre persoane, să se ia măsuri pentru păstrarea distanței de siguranță, să se evite activităţile colective (evitaţi expunerea lucrătorilor la contact direct/ interacţiune cu un număr mare de persoane, formarea zonelor aglomerate în cadrul proceselor de muncă etc.);
  • Să fie redus la minim posibil delegaţiile/deplasările lucrătorilor pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă;
  • Să se asigure controlul medical periodic al lucrătorilor.

Angajatorul are obligația de a asigura securitatea și sănătatea lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă (Legea nr. 319/2006, actualizată).

Lucrătorii au obligația să îşi desfăşoare activitatea în conformitate cu instrucțiunile primite din partea angajatorului, astfel încât să nu se expună la pericol de infecţie cu noul Coronavirus (SARS-CoV-2) şi să prevină expunerea altor persoane care ar putea fi afectate de acțiunile/ omisiunile lor.

Posibilitatea transmiterii COVID-19 la locurile de muncă poate fi întreruptă prin aplicarea imediată a măsurilor adecvate de prevenire şi protecție!

Pentru recomandări/ informații privind noul Coronavirus apelați TELVERDE 0800.800.358

Numai în caz de urgență apelați 112!

Echipamentul individual de protecție reprezintă orice echipament destinat a fi purtat sau mânuit de un lucrător pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea şi sănătatea la locul de muncă, precum şi orice supliment sau accesoriu proiectat pentru a îndeplini acest obiectiv (art. 5 lit. j) din Legea nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare).

Cornelia RĂDULESCU