ITM Teleorman: Indicatori privind activitatea în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă

Rezultatele activităţii de control desfăşurate de inspectorii de muncă, evaluate pe baza indicatorilor specifici, sunt: număr de unităţi controlate-335; controale efectuate-335; fond de timp disponibil-756; fond de timp utilizat-593; controale preventive-450; cercetare accidente de muncă-90; instruiri-14; lucrări de birou-38.

Pentru perioada analizată, fondul de timp disponibil a fost de 756 de zile, din care au fost utlilizate 593 zile, după cum urmează: 450 zile pentru activitatea de prevenire; 14 zile pentru instruirea lucrătorilor desemnaţi; 90 zile pentru cercetarea evenimentelor; 38 zile pentru lucrări de birou;o zi pentru participare la determinări de noxe.

In perioada analizată, la controalele efectuate în domeniul supravegherii pieţei nu au fost constatate neconformităţi, deci nu s-au aplicat sancţiuni.

Campaniile în domeniul securităţii si sănătaţii în muncă sunt următoarele:

„Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2018, coordonat de către Comisia Europeană”

Inspectorii de muncă desemnaţi să realizeze controale tematice la societăţile care comercializează echipamente prevăzute în Metodologia campaniei au efectuat un număr de 21 controale specifice şi au verificat conformitatea unui număr de 56 de produse și nu s-au identificat produse neconforme.

„Campanie naţională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor”

Pe parcursul lunii iulie s-a dispus efectuarea controalelor din cadrul Campaniei Naţionale ”O zi pe săptămână” în unităţi care au ca domeniu de activitate construcţii-cod CAEN 412. Drept urmare, au fost efectuate în perioada analizată un număr de 53 controale, fiind constatate un număr de 95 de deficienţe, stabilindu-se 95 de măsuri de remediere şi aplicandu-se 95 de sancţiuni contravenţionale.

În luna noiembrie 2018, conform metodologiei specifice Campaniei, au fost efectuate controale de verificare a modului în care au fost realizate măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, nefiind constatate deficienţe.

„Campanie naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare”

S-a desfăşurat etapa de efectuare a controalelor, care a continuat până la 31.10.2018. Astfel, în cursul perioadei analizate, au fost efectuate un număr de 17 controale, în acest domeniu de activitate nefiind constatate încălcări ale legislaţiei.

„Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare”

Pe parcursul perioadei analizate, urmare a popularizării Campaniei, au fost depuse la Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman documentaţii pentru autorizare sau reautorizare din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, pentru activităţi desfăşurate deja sau activităţi nou înfiinţate, de mai mulţi angajatori, cum ar fi: primării, şcoli sau asociaţii. Au fost emise, în cursul acestei prioade, un număr de 48 noi autorizaţii de funcţionare şi au fost efectuate un număr de 79 de controale la unităţile care trebuie să se autorizeze conform prevederilor Legii nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, actualizată.

Referitor la „Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în muncă-Prevenirea riscurilor generate de substanţe periculoase, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi sănătate în Muncă ”, reprezentanţii ITM Teleorman au participat în perioada 24-26 octombrie 2018 la Simpozionul tehnico-ştiinţific „LOCURI DE MUNCĂ SIGURE ŞI SĂNĂTOASE PRIN MANAGEMENTUL SUBSTANŢELOR PERICULOASE” organizat de ITM Ialomiţa, organizând la rândul său, în data de 31.10.2018, un simpozion pe aceiaşi temă cu colaboratorii din teritoriu, simpozion care a avut loc la sediul ITM Teleorman.

Cornelia RĂDULESCU