ITM Teleorman: Indicatori privind activitatea în domeniul relațiilor de muncă

În perioada iulie-noiembrie 2018, în conformitate cu PROGRAMUL CADRU DE ACȚIUNI pe anul 2018, cu defalcare pe trimestre, aprobat de conducerea Inspecției Muncii București, ITM Teleorman a realizat acțiuni pe linia controlului în domeniul relațiilor de muncă și monitorizare relații de muncă.

Corpul de control relații de muncă, cu un numar de 10 inspectori, a realizat următorii indicatori de performanță monitorizați saptămanal și lunar de Inspectia Muncii astfel: număr total de controale-488, din care contravenții constatate la un număr de 84 angajatori, cu aplicarea a 114 sancțiuni, din care 52 amenzi în valoare de 657.800 lei și un număr de 62 avertismente.

Contravențiile sancționate au avut, în principal, ca obiect: faptele prevăzute de art.260.al.1 lit.e din Lg.53/2003 R privind primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, fiind identificate 31 persoane fără forme legale de angajare la un număr de 25 angajatori, pentru care s-au aplicat amenzi în valoare de 620.000 lei; netransmiterea registrului general de evidență a salariatilor la ITM și a modificărilor ulterioare intervenite în acesta, cu aplicarea contravențiilor prevăzute de HG 905/2017, fapte pentru care inspectorii de muncă au aplicat un număr de 22 sancțiuni contravenționale; nerespectarea prevederilor legale privind timpul de lucru și timpul de odihnă, respectiv nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămanal și munca suplimentară, sancționate cu avertismente.

În urma controalelor efectuate, pentru deficiențele în domeniul relațiilor de muncă s-au dispus 791 măsuri, care au vizat în principal neconformități în domeniul aplicării prevederilor Codului muncii cu privire la munca fără forme legale, timpul de muncă și timpul de odihnă, încălcarea prevederilor legale privind munca suplimentară, a altor acte normative de dreptul muncii, respectarea HG 905/2017 privind registrul general de evidență a salariaților, a Legii dialogului social-62/2011.

Acțiunile de control în domeniul relațiilor de muncă au fost, în principal, de tipul:

Controale de fond și tip campanie-cu o pondere de peste 90 %, avand ca obiectiv principal verificarea respectării prevederilor legale privind încheierea contractelor individuale de muncă și constientizării angajatorului pentru respectarea legislației muncii în special privind depistarea angajatorilor care folosesc munca fără forme legale și diminuarea fenomenului de muncă nedeclarată și a consecințelor negative asupra persoanelor care lucrează fără încheierea unui contract individual de muncă anterior începerii relațiilor de muncă, în cadrul acțiunilor tip campanie organizate la nivel național pe diferite domenii cu incidență majoră (construcții, brutărie, produse de panificație, comert, transporturi etc.), fiind urmărite cu prioritate obiectivele privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale de angajare.

Controale tematice care vizează respectarea legislatiei muncii prin controlul aplicarii legilor specifice, cu o pondere de 10 %: HG.905 /2017 privind registrul general de evidență a salariaților.

În urma controalelor efectuate, un număr de 20 angajatori au fost sancționați, fiind verificate prevederile legale privind obligația angajatorilor de a înființa și transmite la Inspectoratele teritoriale de muncă registrul general de evidență a salariaților, respectiv informațiile privind încheierea, modificarea, suspendarea și încetarea contractelor individuale de muncă, corectitudinea datelor transmise și alte obligații.

In zilele de 5,12,19 și 26 iulie 2018 s-a desfășurat Campania Națională privind identificarea și combaterea muncii nedeclarate O zi pe săptămană în domeniul CAEN 310-fabricarea de mobilă și CAEN 412-construcții, dispusă de Inspecția Muncii, fiind înregistrate următoarele rezultate: angajatori verificaţi-20 unitati; sancțiuni contravenționale aplicate-6; persoane depistate fără forme legale-5, (din care 0 femei); valoare amenzi aplicate-100.000lei; deficiențe constatate-27; măsuri dispuse-27.

În perioada 19-20.10.2018 s-a desfășurat CAMPANIA NAŢIONALĂ privind identificarea cazurilor de muncă nedeclarată și verificarea modului în care se respectă prevederile legale care reglementează relațiile de muncă și securitatea şi sănătatea în muncă la angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul „Întreținerea și repararea autovehiculelor”-cod CAEN 4520-SPĂLĂTORII AUTO, dispusă de Inspecția Muncii, fiind înregistrate următoarele rezultate: angajatori verificaţi-15 unitati; deficiențe constatate- 34 / măsuri dispuse-34; persoane fără forme-1; sancțiuni contraventionale-4; valoare amenzi contraventionale-24.500lei.

In perioada 19-29.11.2018 s-a desfasurat CAMPANIA NAŢIONALĂ privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislatiei și a directivelor europene care vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale, cod CAEN 941-Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931-Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători, dispusă de Inspecția Muncii, fiind înregistrate următoarele rezultate: angajatori verificaţi-19 unitati; deficiențe constatate-24 / măsuri dispuse-24; sancțiuni contravenționale-3 sancțiuni; valoare amenzi-1500 lei.

La verificarea modului de înregistrare a documentelor de control în aplicaţia Pacific si Columbo a reieşit că datele înregistrate coincid cu cele din documentele primare şi sunt înregistrate la timp.

Din analiza documentelor de control s-a constatat că toţi inspectorii utilizează formularele tipizate în vigoare, fiecare control desfăşurându-se în baza ordinelor de deplasare semnate de către inspectorul şef şi, de asemenea, acestea sunt semnate şi de către agentul economic controlat, la rubrica special destinată acestui scop.

Procesele verbale de control sunt toate înregistrate în registrul de intrări/ieşiri documente al ITM Teleorman, fiind arhivate și păstrate conform procedurilor.

Inspectorii și-au respectat obligațiile de serviciu colaborand cu celelalte compartimente din cadrul ITM (Ex: comunicare către juridic a copiilor documentelor solicitate în cazul proceselor verbale atacate).

S-au atenționat inspectorii de muncă asupra indicatorilor de performanță comunicați și monitorizați de Inspecția muncii, precum și codul de conduită al funcționarilor publici.

Inspectorii au mentionat atat în tematica de control cat și în cuprinsul proceselor verbale de control/proceselor verbale de constatare și sancționare a contravențiilor forma modificată/completată sau actualizată după caz la invocarea normelor legislative aplicabile.

În perioada iulie-noiembrie 2018 Compartimentul Contracte Colective de Muncă, Monitorizare Relații de Muncă a desfășurat, pe langă activitățile curente stabilite conform ROF, acțiuni semnificative, la nivelul Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman înregistrarea Contractelor Colective de Muncă se realizează conform Procedurilor Operaționale aprobate.

Situaţia unităţilor din judeţul Teleorman este următoarea: angajatori cu cel puțin un salariat – 5503; angajatori cu 1-3 salariați-4480.

Numărul contractelor individuale de muncă active la nivelul judetului este 49.477; numărul total de unităţi din judeţ (cu peste 21 salariaţi) – este de 508, din care: cu capital de stat (inclusiv bugetari)-252; cu capital mixt – 6; cu capital privat – 250.

Cornelia RĂDULESCU