ITM Teleorman derulează controale la angajatori privind securitatea și sănătatea salariaților

Conform precizărilor conducerii Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman, în intervalul aprilie-noiembrie 2017 Inspectia Muncii desfășoară acțiuni de verificare la angajatori privind modul cum sunt duse la îndeplinire măsurile ce le revin în ceea ce privește sănătatea și securitatea salariaților la locul de mncă.

Schimbările de ordin economic și organizatoric care au avut loc în România în ultimii ani au avut implicații sociale asupra forței de muncă, producând îngrijorări în ceea ce privește asigurarea securității și sănătății angajaților la locul de muncă. Din analiza graficelor accidentelor de muncă produse în perioada 2012-2015, conform specialiștilor ITM Teleorman, s-a observat o tendință de creștere a indicilor de frecvență a accidentelor de muncă. Tendința de crestere a numărului de accidente de muncă este factorul determinant în luarea deciziei de a declanșa acțiunea de monitorizare și verificare a modului în care unitățile care au înregistrat accidente de muncă îndeplinesc măsurile stabilite de inspectorii de muncă cu ocazia cercetării evenimentelor, măsuri care să ducă la prevenirea altor evenimente similare.

Campania derulată de Inspecția Muncii are ca obiectiv specific creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și salariaților în ceea ce privește necesitatea de a respecta cerințele programului privind sănătatea și securitatea în muncă, precum și încurajarea unei abordări participative prin implicarea salariaților în ateliere de lucru pentru cunoașterea factorilor determinanți în producerea accidentelor de muncă. Totodată, în cadrul acestei campanii se va avea în vedere promovarea bunele practici pentru diminuarea numărului de accidente.

Campania se va desfășura pe parcursul a 2 etape. Prima etapă, derulată în lunile aprilie – mai 2017, va consta în informarea partenerilor sociali din unitățile care au înregistrat accidente de muncă în ultimii 5 ani despre modul de derulare a acțiunii și tematica abordată. Cea de-a doua etapă, ce se va desfășura în intervalul iunie-noimbrie 2017, va consta în acțiuni de control la angajatori privind modul de realizare a măsurilor dispuse prin procese verbale întocmite cu ocazia cercetării accidentelor produse în ultimi cinci ani.

George ZAVERA