ITM Teleorman: Controale în timpul campaniilor derulate

ITM Teleorman a demarat controale vizând modul de respectare a cerințelor minime de securitate și sănătate în muncă pentru asigurarea protecției lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezența substanțelor periculoase, fiind efectuate 2 controale, ca urmare a organizării și desfășurării Săptămânii Europene de Securitate și Sănătate în Muncă-Prevenirea riscurilor generate de substanțe periculoase, sub egida Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă.

În timpul desfășurării Campaniei naționale de supravegherea pieței produselor industriale din domeniul de competență al Inspecției Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2018, coordonat de către Comisia Europeană, inspectorii de muncă desemnați să realizeze controale tematice la societățile care comercializează echipamente prevăzute în Metodologia campaniei, au efectuat 4 controale specifice și au verificat conformitatea a 21 de produse, neidentificându-se nereguli.

Campania națională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce privește instruirea și informarea lucrătorilor în activitățile din domeniul construcțiilor a dus la efectuarea a 14 controale în unități care au ca domeniu de activitate construcții-cod CAEN 412.

Campania națională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, cu modificările și completările ulterioare a demarat etapa de efectuare a controalelor, care va continua până la 31 octombrie 2018.

Datorită Campaniei naționale pentru verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcționării din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, conform H.G. nr. 1425/2006, cu modificările și completările ulterioare, și a popularizării ei, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman au fost depuse documentații pentru autorizare, fiind emise în luna iulie 10 noi autorizații de funcționare. Pe parcursul trimestrului al III-lea vor fi efectuate minim 10 controale/inspector la unitățile care trebuie să se autorizeze conform Legii nr. 319/2006, actualizată, a securității și sănătății în muncă.

Cornelia RĂDULESCU