ITM Teleorman, controale în domeniul securității și sănătății în construcții

Activităţile din domeniul construcțiilor, datorită complexității și existenței riscurilor specifice sunt, la nivel european, activități în care riscul de accidentare pentru lucrătorii este de două ori mai mare, iar riscul de deces este chiar de trei ori mai ridicat, în raport cu lucrătorii din alte sectoare de activitate.

În perioada 2002-2014 Inspecția Muncii a organizat și coordonat campanii naționale care au avut ca țintă :

ullet Mărirea gradului de conștinentizare a angajatorilor și lucrătorilor cu privire la obligativitatea luării de măsuri care să vizeze securitatea și sănătatea în muncă lucrătorilor, precum și asupra faptului că respectarea acestor măsuri conduce la beneficii socio- economice

 • Verificarea respectării îndeplinirii cerințelor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă
 • Realizarea dialogului social – care să stabilească problemele majore legate de prevenire și protecție
 • Activitatea de informare a principalilor actori din domeniul construcțiilor asupra modului cel mai eficient de aplicare a reglementărilor legale referitoare la securitatea și sănătatea în muncă
 • Realizarea de controale tematice avănd ca scop verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind securitatea și sănătatea în muncă.

Cele mai frecvente deficiențe întănite în controalele anterioare sunt :

 • Neîntocmirea planului de securitate și sănătate în muncă pe șantierele temporare și mobile
 • Folosirea schelelor și scărilor necorespunzătoare
 • Neasigurarea măsurilor de protecție a lucrătorilor împotriva prăbușirii malurilor
 • Utilizarea instalațiilor de ridicat nesupuse controalelor periodice
 • Executarea lucrărilor de demolare fără a avea proceduri corespunzătoare și fără asigurarea supravegherii acestora de către persoane competente.

În acest context, în perioada aprilie – noiembrie 2017 ITM Teleorman va derula acțiuni de control in cadrul acțiunii ”Verificarea modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă în domeniul construcțiilor”, cu accent pe șantierele temporare și mobile în care se desfășoară lucrări de săpături și termoizolații.

Obiectivele acestei actiuni va consta in verificarea respectării, de către angajatorii din acest domeniu, a cerinţelor legale privind:

 • Verificarea realizării evaluării de riscuri de accidentare şi îmbolnăvire profesională
 • Verificarea realizării “ Planului de prevenire şi protecţie” bazat pe evaluarea riscurilor, inclusiv stabilirea măsurilor pentru zonele cu risc ridicat şi specific
 • Verificarea realizării identificării şi evidenţei zonelor cu risc ridicat şi specific
 • Verificarea existenţei instrucţiunilor proprii de securitate şi sănătate pentru toate activităţile desfăşurate efectiv
 • Asigurarea, marcarea şi întreţinerea căilor de acces şi de circulaţie şi marcarea acestor zone
 • Verificarea modului de proiectare şi de construcţie a instalaţiilor electrice de la locurile de muncă astfel încât să nu prezinte pericol de incendiu sau explozie
 • Verificarea asigurării mentenanţei echipamentelor de muncă şi a instalaţiilor electrice
 • Verificarea modului în care echipamentele puse la dispoziţie pentru lucrări temporare executate la înălţime asigură şi menţin condiţii de muncă sigure
 • Verificarea modului în care sunt acordate şi folosite dispozitivele protecţie împotriva căderilor
 • Verificarea modului în care sunt folosite scările în ceea ce priveşte fixarea sigură a acestora, stabilitatea in timpul lucrului şi asigurarea unei prinderi sigure a lucrătorului în timpul accesului pe scară
 • Verificarea existenţei măsurilor de prevenire a riscurilor de îngropare prin surparea terenului (prin sprijine, taluzări sau alte mijloace corespunzătoare
 • Verificarea respectării distanţei suficiente faţă de excavaţii a grămezilor de pământ, materialelor şi vehiculelor în mişcare.

B. P.