ITM Teleorman: Controale generate de acțiunile derulate

Acțiunea de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucțiuni proprii pentru completarea și aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă a fost însoțită de primirea și analizarea proiectului fișei și a ghidului, elaborate de Grupul central de lucru, acțiunea continuând, conform metodologiei de lucru, și în trimestrele al III-lea și al IV-lea ale anului 2018, cu elaborarea unor controale, ocazie cu care vor fi informați și reprezentanții lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM cu privire la necesitatea respectării de către lucrători a obligației de a-și desfășura activitatea și în conformitate cu instrucțiunile primite din partea angajatorului.

Acțiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă în întreprinderi mici și mijlocii (50-249 lucrători) a constat în trimiterea a 70 de chestionare angajatorilor, urmând să fie planificate și controale de verificare.

Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate și sănătate în muncă în unitățile de prelucrare primară a lemnului a generat un control, acțiunea urmând să se desfășoare pe tot parcursul trimestrului al III-lea, în trimestrul al IV-lea urmând să se efectueze controale de verificare a modului în care au fost luate măsuri pentru remedierea deficiențelor constatate cu ocazia controalelor efectuate în trimestrele al II-lea și al III-lea.

Acțiunea de identificare a unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc și a măsurilor de combatere a stresului la locurile de muncă a constat în colectarea de chestionare de la două unități școlare (liceu și școală generală), două unități sanitare (spital și policlinică) și două instituții publice, conform metodologiei de campanie, rezultatele urmând să fie transmise Inspecției Muncii București.

Acțiunea de control privind verificarea modului în care se respectă cerințele minime de securitate și sănătate în muncă pentru transportul rutier de mărfuri periculoase a constat în două controale efectuate la unități cu cod CAEN 4941, continuând, conform metodologiei, în luna octombrie.

Cornelia RĂDULESCU