ITM Teleorman: Campanii și acțiuni

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a derulat 5 campanii și 10 acțiuni.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat un număr de 96 controale pe linie de securitate şi sănătate în muncă la 95 angajatori din județ. În urma controalelor s-au dispus 289 măsuri și au fost aplicate 289 sancțiuni contravenționale, din care 4 amenzi însumând 22.000 lei.

În luna iunie 2020 au fost comunicate la ITM Teleorman un număr de 14 evenimente, dintre care unul colectiv, fiind înregistrați 5 accidentați cu incapacitate temporară de muncă.

Inspectorii din cadrul Corpului de control relații de muncă au realizat 96 controale și au fost constatate contravenții la 21 angajatori. Au aplicat 26 sancțiuni, din care 16 amenzi în valoare de 235.000 lei și un număr de 10 avertismente.

Compartimentul Contracte Colective de Muncă, Monitorizare Relații de Muncă a realizat: eliberarea carnetelor de muncă ale angajaților către angajatori sau direct titularilor; a înregistrat 2 acte adiționale; a înregistrat zilierii în programul informatic de monitorizare și evidențiere; a comunicat către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman Lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.

Cornelia RĂDULESCU