ITM Teleorman: Campanii și acțiuni

Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a derulat în luna decembrie 5 campanii și 7 acțiuni.

Inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Securitate și Sănătate în Muncă au efectuat un număr de 82 controale pe linie de securitate şi sănătate în muncă la 82 angajatori din județ. În urma controalelor s-au dispus 99 măsuri și au fost aplicate 99 sancțiuni contravenționale, respectiv 99 avertismente.

În luna decembrie 2019 a fost comunicat la ITM Teleorman un eveniment și au fost cercetate de angajator și avizate de ITM Teleorman un număr de 2 evenimente, înregistrându-se un număr de 2 victime, cu incapacitate temporară de muncă.

Inspectorii din cadrul Corpului de control relații de muncă au realizat 109 controale și au fost constatate contravenții la 9 angajatori. Au aplicat 13 sancțiuni, din care 4 amenzi în valoare de 26.000 lei și un număr de 9 avertismente.

Compartimentul Contracte Colective de Muncă, Monitorizare Relații de Muncă a eliberat carnetele de muncă ale angajaților către angajatori sau direct titularilor; a înregistrat 6 contracte colective de muncă și 3 acte adiționale; a înregistrat zilierii în programul informatic de monitorizare și evidențiere; a comunicat către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Teleorman Lista persoanelor apte de muncă din familiile beneficiare de ajutor social.

Cornelia RĂDULESCU