ITM Teleorman: Campanii în domeniul securităţii si sănătaţii în muncă

ITM Teleorman a desfășurat în perioada ianuarie- noiembrie 2019 următoarele campanii în domeniul securităţii si sănătaţii in muncă:

  • Organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă; Prevenirea riscurilor generate de substanţe periculoase, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă. ITM Teleorman a participat la sesiunea de comunicări organizată de ITM Hunedoara

la Petroşani în perioada 16-18 octombrie 2019 cu 2 lucrări de specialitate şi totodată a organizat la Alexandria, la sediul ITM Teleorman un simpozion dedicat Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă, având ca temă Prevenirea riscurilor generate de substanţe periculoase. Au participat 42 de reprezentanţi ai angajatorilor, angajatori, sindicate, patronate, presa.

  • Campanie naţională „Program educaţional privind prevenirea în mediul lucrativ şi consilierea profesională timpurie a elevilor din ciclul gimnazial.”- Proiect AVE, pentru care a fost numit, prin decizie, grupul local de lucru. În cursul lunii mai a fost încheiat Protocolul de parteneriat privind colaborarea în cadrul proiectului „AVE-Asta Vreau Eu” între Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman şi Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman, fiind selectate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman şcolile participante, iar în cursul lunii iunie au avut loc două şedinţe de instruire a cadrelor didactice din unităţile şcolare selectate să participe la proiect.

În lunile septembrie-noiembrie modulele ssm au fost predate la cursuri elevilor de către profesori, iar la şedinţele din noiembrie, la orele de predare a modulelor ssm au participat şi inspectori de muncă ai ITM Teleorman, elevii prezentând şi creaţii cu teme specifice securităţii şi sănătăţii în muncă (scenete, desene).

A fost organizată şi o vizită la o unitate economică din judeţ, conform metodologiei Campaniei naţionale.

  • Campanie naţională privind obligaţiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, a măsurilor necesare pentru asigurarea securităţii şi protecţia lucrătorilor care îşi desfăşoară activitatea la înălţime.

Prima etapă s-a desfăşurat în lunile martie-mai 2019, având loc la sediul ITM Teleorman trei şedinţe de informare şi conştientizare, la care au participat reprezentanţii unui număr de 34 societăţi de profil, din luna iunie 2019, desfăşurându-se etapa de controale în teren. În conformitate cu metodologia Campaniei, în luna noiembrie a fost verificat modul de realizare a măsurilor dispuse în controalele efectuate în lunile anterioare la unităţile de profil. Dacă în etapa de control din lunile precedente la 22 angajatori au fost identificate 44 deficienţe pentru care s-au aplicat 44 sancţiuni, dintre care 40 avertismente şi 4 amenzi în valoare totală de 28000 lei. În etapa de verificare a realizării măsurilor dispuse au fost controlate 9 unităţi şi s-a constatat realizarea în totalitate a măsurilor dispuse anterior.

  • Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

S-a făcut popularizarea campaniei, atât în presa locală, cât şi prin transmiterea de adrese la instituţiile locale. Au fost controlate 81 entităţi din grupul ţintă al Campaniei şi pentru neconformităţile constatate au fost aplicate sancţiuni contravenţionale şi au fost dispuse măsuri ferme de remediere.

În perioada ianuarie- noiembrie au fost eliberate de către ITM Teleorman 115 certificate constatatoare.

  • Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform Programului sectorial pentru anul 2019, coordonat de către Comisia Europeană.

Inspectorii de muncă desemnaţi să realizeze controale tematice la societăţile care comercializează echipamente prevăzute în Metodologia campaniei au efectuat pe parcursul intervalului de timp ianuarie- noiembrie 2019 un număr de 44 controale specifice şi au verificat conformitatea a 19 produse. Nu s-au identificat produse neconforme.

Cornelia RĂDULESCU