ITM Teleorman: Campanie națională

În perioada 19-29 noiembrie 2018 a fost inițiată de către Inspecția Muncii „Campania națională privind respectarea de către transportatorii rutieri a prevederilor legale referitoare la încheierea și executarea contractelor individuale de muncă, a timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (lucrători mobili), a legislației și a directivelor europene care vizează detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii transnaționale, cod CAEN 4941 – Transporturi rutiere de mărfuri, cod CAEN 4931 – Transporturi urbane, suburbane și metropolitane de călători”.

În cadrul acestei campanii a fost urmărit, cu precădere, modul în care angajatorii respectă prevederile legale cu privire la: munca prestată de conducătorii auto în baza contractului individual de muncă cu normă întreagă și/sau cu timp parțial; organizarea timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto (perioade de conducere, pauzele și perioadele de odihnă etc.); organizarea evidenței timpului de muncă și de odihnă a conducătorilor auto în conformitate cu prevederile legale speciale; repausul săptămânal și sărbătorile legale; munca suplimentară; munca de noapte; întocmirea evidenței orelor de muncă prestate de fiecare conducător auto; regulamentul intern/contractul colectiv de muncă încheiat la nivel de unitate; acordarea drepturilor salariale și/sau a venitului asimilat salariului, a indemnizației primită de conducătorii auto pe perioada delegării și/sau detașării în altă localitate în țară și/sau străinătate, precum și plata acestora pentru munca prestată; acordarea concediului de odihnă.

În cadrul campaniei, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a colaborat cu Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR).

Au fost verificați 13 angajatori, iar în urma verificărilor au fost dispuse 13 măsuri și au fost aplicate 2 sancțiuni contravenționale.

Cornelia RĂDULESCU