ITM Teleorman: Campanie naţională pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată

Având în vedere obiectivele specifice ale Inspecției Muncii stabilite atât prin lege cât și prin Programul Cadru de Acțiuni al Inspecției Muncii pentru anul 2018, se impune intensificarea acțiunilor de control în vederea diminuării muncii nedeclarate la societăți care desfășoară activități în domeniul ”Întreținerea și repararea autovehiculelor”-cod CAEN 4520 (SPĂLĂTORII AUTO).

Munca nedeclarată constituie un fenomen extrem de nociv, datorită consecințelor sociale și economice pe care le produce: persoana care prestează munca nu are siguranța plății muncii prestate, plata făcându-se în funcție de bunăvoința angajatorului, uneori fiind amânată zile în șir sau chiar luni; persoana care prestează munca fără a avea încheiat un contract individual de muncă este lipsită de protecție socială: nu beneficiază de prestații din asigurările sociale, asigurările de sănătate, asigurările de șomaj, cele pentru accidente de muncă și boli profesionale precum și cele provenite din bugetul consolidat, nu se bucură de protecția legală a femeilor și copiilor, nu exercită drepturile colective constituționale (dreptul la asociere în sindicate și negocierea contractului colectiv de muncă), dreptul la creditare bancară; angajatorul este lipsit de posibilitatea legală de a-l responsabiliza pe lucrător pentru eventualele pagube produse de acesta; de asemenea, este lipsit de prerogativa disciplinară; fondurile sociale și bugetul de stat sunt păgubite prin sustragerea de la plata contribuțiilor sociale și a impozitelor.

Munca nedeclarată se manifestă sub următoarele aspecte: înțelegerea dintre angajator și angajat în urma căreia angajatul prestează munca în lipsa unui contract individual de muncă, lipsindu-l de drepturile și obligațiile ce decurg din acesta; sustragerea angajatorului de la obligația de a înregistra în registrul general de evidență a salariaților elementele contractului individual de muncă încheiat cu lucrătorul; neîntocmirea formelor legale de angajare pentru perioada de probă; prestarea muncii în afara programului de lucru prevăzut în cuprinsul contractelor individuale de muncă cu timp parțial; primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat.

În perioada 19-20 octombrie 2018 s-au desfășurat controale la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul ”Întreținerea și repararea autovehiculelor” – cod CAEN 4520 (SPĂLĂTORII AUTO), în cadrul cărora a fost urmărit modul în care angajatorii respectă prevederile legale din domeniul relațiilor de muncă cu privire la:

angajarea persoanelor(contracte cu normă întreagă/cu timp parțial, pe perioadă determinată/nedeterminată); transmiterea elementelor contractelor individuale de muncă în registrul general de evidență a salariaților, în termenul legal; timpul de muncă și de odihnă (durata timpului de muncă, munca suplimentară, munca de noapte); repausul periodic (repausul zilnic, repausul săptămânal, sărbători legale); garantarea în plată a salariului minim brut pe țară; elementele pe care trebuie să le cuprindă contractul individual de muncă cu timp parțial.

Având în vedere și faptul că activitatea agenților economici din domeniul ”Întreținerea și repararea autovehiculelor”-cod CAEN 4520 (SPĂLĂTORII AUTO), angajatorii sunt tentați să profite de ignoranța acestora utilizându-I cu încălcarea prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă.

Lucrătorii din acest domeniu sunt expuși la o gamă largă de riscuri de accidentare la locul de muncă, cum ar fi: alunecări pe pardoseala umedă; ventilație insuficientă; temperaturi extreme; risc de intoxicare cu substanțe chimice utilizate la curățenie; perioade lungi în care angajații stau în picioare; activități repetative; stresul provocat angajaților datorită unui comportament neadecvat al clienților; echipamnete de muncă incorect utilizate; risc de electrocutare.

De asemenea, ITM Teleorman va urmări și modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

Campania a avut următoarele obiective: identificarea angajatorilor care desfășoară activitate în domeniul ”Întreținerea și repararea autovehiculelor” – cod CAEN 4520 (SPĂLĂTORII AUTO), care utilizează muncă nedeclarată și încalcă prevederile legale privind încheierea, executarea și suspendarea contractului individual de muncă și luarea măsurilor care se impun pentru determinarea acestora să respecte prevederile legale în domeniul relațiilor de muncă; creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și a lucrătorilor în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale în domeniul relațiilor de muncă; diminuarea consecințelor sociale și economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale de către angajatori; identificarea angajatorilor care utilizează nelegal munca copiilor și a tinerilor; eliminarea neconformităților constatate prin dispunerea de măsuri obligatorii de intrare în legalitate și aplicarea de sancțiuni contravenționale corespunzătoare; creșterea gradului de conștientizare, atât a angajatorilor, cât și a lucrătorilor, privind necesitatea aplicării și respectării la locul de muncă a legislației în domeniul securității și sănătății în muncă.

În cadrul Campaniei Naționale în domeniul ”Întreținerea și repararea autovehiculelor”- cod CAEN 4520 (SPĂLĂTORII AUTO), au fost controlați 27 de angajatori, în urma verificărilor, inspectorii de muncă din cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman aplicând 26 de sancțiuni contravenționale pentru deficiențele constatate.

Cornelia RĂDULESCU