ITM Teleorman: Campania naţională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor

Securitatea şi sănătatea în muncă reprezintă un domeniu important al politicii Uniunii Europene şi are ca scop protejarea vieţii, integrităţii şi sănătăţii lucrătorilor împotriva riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională care pot apărea la locurile de muncă şi crearea unui climat de muncă optim.

În aplicarea politicilor Uniunii Europene, garantarea unui mediu de muncă sigur şi sănătos pentru angajaţi constituie o obligaţie generală a angajatorilor şi aceasta se realizează prin asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor în toate aspectele legate de muncă.

În cursul trimestrului III al anului 2018, Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman a derulat controale de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea şi sănătatea în muncă în cadrul „Campaniei naţionale privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor”.

Campania are ca obiectiv: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă în activitățile de informare şi instruire a lucrătorilor din domeniul construcțiilor; stabilirea măsurilor care se impun, ca urmare a nerespectării de către angajatori şi angajați a prevederilor actelor normative în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, în scopul prevenirii producerii evenimentelor și a bolilor profesionale; centralizarea datelor necesare elaborării rapoartelor naţionale referitoare la modul în care se aplică și respectă dispozițiile legale privind informarea și instruirea lucrătorilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Cornelia RĂDULESCU