ITM Teleorman: Campania națională privind obligațiile angajatorilor

În cadrul Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman se află în desfășurare Campania națională privind obligațiile angajatorilor de a implementa, pe baza principiilor generale de prevenire, măsurile necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile.

Numărul de accidente de muncă înregistrat precum și gravitatea acestora au fost factorii determinanți pentru a continua și intensifica acțiunile de verificare și monitorizare a modului în care se respectă prevederile legale în domeniul securității și sănătății în muncă, precum și asupra modului în care angajatorii realizează, în șantierele temporare și mobile, măsurile de securitate și sănătate dispuse de inspectorii de muncă.

Pentru anul 2020 campania va urmări modul de implementare a obligațiilor angajatorilor, pe baza principiilor generale de prevenire, respectiv implementarea măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor care își desfășoară activitatea în șantierele temporare sau mobile.

Obiectivele acestei campanii sunt: creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor din domeniul construcţiilor în ceea ce priveşte obligativitatea respectării prevederilor legale referitoare la securitatea şi sănătatea în muncă, cu precădere în prevenirea riscului de cădere de la înălțime; încurajarea unei abordări participative prin implicarea principalilor actori din domeniul construcțiilor implicați în diminuarea consecinţelor sociale şi economice negative care derivă din nerespectarea prevederilor legale,aplicabile în domeniul construcţiilor; promovarea bunelor practici în acest domeniu de activitate economică.

Obiective specifice:

Verificarea modului de implementare a măsurilor necesare pentru asigurarea securității și protecția lucrătorilor, la angajatorii cu activitate în domeniul construcţii folosind următoarele „Check – listuri”: organizarea activităţilor de securitate şi sănătate în muncă pe șantierele temporare sau mobile; instruirea lucrătorilor; lucrul la înălţime și acordarea echipamentului individual de protecție; utilizarea instalațiilor de ridicat și protecţia împotriva electrocutării pe șantierele temporare sau mobile; cerinţelor minime de securitate şi sănătate la lucrările de săpături.

Campania națională se va desfăşura în perioada ianuarie- decembrie 2020 și va cuprinde patru etape în anul 2020.

Prima etapă se va desfășura în lunile februarie- martie 2020 prin mediatizarea, informarea, conștientizarea privind riscurile de cădere de la înălțime și organizarea de dezbateri în cadrul I.T.M. Teleorman cu principalii angajatori din județ.

Cornelia RĂDULESCU