ITM Teleorman: Campania națională de control în unităţile de producere a energiei electric

e

Inspecția Muncii, prin inspectoratele teritoriale de muncă, va desfășura Campania de control privind verificarea respectării prevederilor legale în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în unităţile de producere a energiei electrice, COD CAEN 3511.

Campania de control este coordonată de inspectorul general de stat, Dantes Nicolae BRATU, și se va desfășura în perioada 1-28 februarie 2023, în toate județele în care există întreprinderi mici, mijlocii şi mari, cu capital de stat, privat şi mixt, care efectuează activităţi de producere a energiei electrice cod CAEN 3511- această clasă incluzând activitatea instalațiilor generatoare de energie electrică prin centrale termice, nucleare, hidroelectrice, cu turbine cu gaze, diesel și energie regenerabilă (energie eoliană, energie solară, energie de biomasă).

Inspectorii de muncă vor controla toate unitățile cu activități în domeniul producerii energiei electrice existente în fiecare județ și vor verifica următoarele: modul de respectare, de către angajatori, a legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă în industria de producere a energiei electrice; modul în care angajatorii asigură condiții adecvate de desfășurare a activității în special, în ceea ce privește asigurarea echipamentului colectiv și individual de protecție, transportului la și de la locurile de muncă, echipamente de muncă corespunzătoare activităților desfășurate și riscurilor prezente la locurile de muncă, efectuării, în siguranță, a lucrărilor de mentenață a utilajelor; modul în care au fost îndeplinite măsurile dispuse cu ocazia controalelor anterioare, acolo unde este cazul.

Cornelia RĂDULESCU