ITM Teleorman: Autorizarea funcţionării din punct de vedere SSM

Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, modificată şi completată, stabileşte principii generale referitoare la prevenirea riscurilor profesionale, protecţia sănătăţii şi securitatea lucrătorilor, eliminarea factorilor de risc şi accidentare, informarea, consultarea, participarea echilibrată potrivit legii, instruirea lucrătorilor şi a reprezentanţilor lor, precum şi direcţiile generale pentru implementarea acestor principii.

Potrivit articolului 13 lit.c) al Legii nr. 319/2006, în vederea asigurării condiţiilor de securitate şi sănătate în muncă şi pentru prevenirea accidentelor şi a bolilor profesionale, angajatorii au obligaţia să obţină autorizaţia de funcţionare din punctul de vedere al securităţii şi sănătăţii in muncă (SSM), înainte de începerea oricarei activităţi.

Conform prevederilor art. 6 al Normelor Metodologice, angajatorul trebuie să solicite autorizarea funcţionării din punct de vedere SSM la Inspectoratul Teritorial de Muncă pe raza căruia îşi desfăşoară activitatea.

Nu se autorizează la Inspectoratul Teritorial de Muncă persoanele juridice pentru care autorizarea funcţionării, inclusiv din punctul de vedere SSM, se efectuează în temeiul Legii nr. 359/2004, cu modificările şi comptetările ulterioare şi persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale pentru care procedura de înregistrare în registrul comerţului şi de autorizare a funcţionării este reglementată de O.U.G. nr. 44/2008, cu modificările ulterioare.

Angajatorul declară pe propria răspundere faptul că activităţile pentru care solicită autorizaţia de funcţionare din punct de vedere SSM se vor desfăşura în conformitate cu prevederile Legii nr. 319/2006 şi ale altor reglementări din domeniu.

Referitor la „Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform H.G. nr.1425/2006, cu modificările şi completările ulterioare”, la Inspectoratul Teritorial de Muncă Teleorman au fost depuse documentaţii pentru autorizare, fiind emise în perioada februarie – iulie 2018 un număr de 71 autorizaţii de funcţionare. În continuarea trimestrului III vor fi efectuate minim 10 controale/inspector la unităţile care trebuie să se autorizeze conform prevederilor legii.

Este important ca toţi angajatorii să reţină şi să conştientizeze faptul că, indiferent de domeniul de activitate, punerea în aplicare a prevederilor legale în domeniul SSM reprezintă o soluţie pentru îmbunătăţirea condiţiilor de muncă, asigurarea unor locuri de muncă sigure şi, implicit, reducerea incidenţei accidentelor de muncă.

Cornelia RĂDULESCU