ITM Teleorman: Acţiuni şi campanii ale Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă

Activitatea Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă s-a desfăşurat pe baza programului de acţiuni al ITM Teleorman, care conţine obiective concrete menite să conducă la respectarea legislaţiei în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă, precum şi realizarea sarcinilor primite pe parcurs de la Inspecţia Muncii.

În cursul trimestrului al III-lea, respectiv pentru luna septembrie, în afara controalelor curente de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legale privind securitatea şi sănătatea în muncă, au fost stabilite prin Programul cadru de acţiuni al ITM Teleorman 6 campanii şi 6 acţiuni.

Campaniile stabilite au fost: Campanie europeană, coordonată de Comitetul Înalţilor Responsabili cu Inspecţia Muncii, privind respectarea prevederilor legale din domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă şi din domeniul relaţiilor de muncă pentru lucrătorii temporari şi detaşaţi; organizarea şi desfăşurarea Săptămânii Europene de Securitate şi Sănătate în Muncă-Prevenirea riscurilor generate de substanţe periculoase, sub egida Agenţiei Europene pentru Securitate şi Sănătate în Muncă; Campanie naţională de supravegherea pieţei produselor industriale din domeniul de competenţă al Inspecţiei Muncii, conform programului sectorial pentru anul 2018, coordonat de către Comisia Europeană; Campanie naţională privind respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte instruirea şi informarea lucrătorilor în activităţile din domeniul construcţiilor; Campanie naţională privind verificarea modului de respectare a prevederilor Legii nr. 52-2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocaziţional desfăşurate de zilieri, cu modificările şi completările ulterioare; Campanie naţională privind verificarea respectării prevederilor referitoare la autorizarea funcţionării din punct de vedere al securităţii şi sănătăţii în muncă, conform H.G. nr. 1425-2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Acţiunile programate în această perioadă au fost următoarele: Acţiunea de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucţiuni proprii pentru completarea şi aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă; Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii (50-249 lucrători); Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă în unităţile de prelucrare primară a lemnului; Acţiunea de identificare a unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc şi a măsurilor de combatere a stresului la locurile de muncă; Acţiunea de control privind verificarea modului în care se respectă cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru transportul rutier de mărfuri periculoase; Acţiune de control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa substanţelor periculoase.< strong> Cornelia RĂDULESCU