ITM Teleorman: Acţiuni în domeniul securităţii si sănătăţii în muncă

ITM Teleorman a desfășurat în semestrul al doilea al anului 2018 următoarele acțiuni:

„Acţiunea de monitorizare privind riscurile existente la locurile de muncă din întreprinderi mijlocii” (50 – 249 lucrători)

În cursul lunii mai 2018 au fost primite cele 70 chestionare retransmise la ITM Teleorman de către angajatori, acestea au fost inventariate şi analizate de către inspectorii de muncă, în cursul perioadei analizate fiind efectuate 12 controale pentru verificarea acestora.

„Acţiunea de identificare a unei metode de evaluare a factorilor psihosociali de risc şi a măsurilor de combatere a stresului la locurile de muncă”

S-au nominalizat inspectorii de muncă responsabili pentru derularea acesteia la nivelul I.T.M. Teleorman, s-a prelucrat metodologia acţiunii şi a avut loc o întâlnire informativă cu unităţile selectate pentru desfăşuarea acţiunii, din domeniile sănătate, administraţie publică şi învăţământ.

Au fost distribuite chestionare de opinie către două unităţi şcolare (liceu şi şcoală generală), două unităţi sanitare (spital şi policlinică) şi două instituţii publice şi au fost colectate, în vederea prelucrării conform metodologiei de campanie, rezultatele fiind transmise Inspecţiei Muncii.

„Acţiunea de informare privind bune practici în vederea elaborării de instrucţiuni proprii pentru completarea şi/sau aplicarea reglementărilor de securitate şi sănătate în muncă”

A fost primit şi analizat proiectul fişei şi al ghidului, elaborate de Grupul central de lucru, acţiunea având loc, conform metodologiei de lucru în trimestrele III şi IV ale anului 2018, cu efectuarea unor controale, ocazie cu care vor fi informaţi şi reprezentanţii lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul SSM, cu privire la necesitatea respectării de către lucrători a obligaţiei de a-şi desfăşura activitatea în conformitate cu instrucţiunile proprii de SSM, primite din partea angajatorului. În acest sens, în perioada analizată, au fost efectuate un număr de 39 de controale, finalizând etapa de efectuare a controalelor.

„Acţiunea de control privind verificarea modului în care se respectă cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă pentru transportul rutier de mărfuri periculoase ”

În cursul lunii iulie 2018 au fost efectuate două controale la unităţi cu cod CAEN de activitate 4941, controalele continuând, conform metodologiei acţiunii, în luna octombrie 2018 cu efectuarea unui număr de încă patru controale. Rezultatele celor şase controale au fost raportate la Inspecţia Muncii.

„Verificarea modului în care se respectă prevederile legale de securitate şi sănătate în muncă în unităţile de prelucrare primară a lemnului”

Pe parcursul trimestrului III a fost efectuat un singur control, acţiunea de control s-a desfăşurat în continuare în trimestrul IV cu efectuarea a încă 7 controale, fiind efectuate şi controale de verificare a modului în care au fost realizate măsurile dispuse pentru remedierea deficienţelor constatate cu ocazia controalelor din trimestrele II şi III.

Suplimentar, în perioada 02.07.2018-14.09.2018, Inspecţia Muncii a dispus desfăşurarea campaniei de monitorizare a modului în care angajatorii respectă prevederile OUG 99/2000 privind protecţia lucrătorilor în cazul temperaturilor extreme, iar în perioada 19-20.10.2018 a dispus efectuarea de controale în cadrul Campaniei Naţionale de verificare a modului în care sunt respectate prevederile legale de către angajatorii care îşi desfăşoară activitatea în domeniul cod CAEN 4520-Spălătorii auto, ocazie cu care au fost efectuate un număr de 12 controale.

Inspecţia Muncii a dispus desfăşurarea în perioada octombrie 2018-iunie 2019 a campaniei naţionale „Valenţe culturale ale securităţii şi sănătăţii în muncă pentru formarea unei culturi de prevenire în rândul tinerilor din licee şi şcoli profesionale”, demarând cu transmiterea în cursul lunii noiembrie a raportului intermediar cu şcolile şi clasele participante.

S-a dispus, de asemenea, desfăşurarea în perioada 10.12.2018-07.01.2019 a Campaniei naţionale de verificare a respectării prevederilor legale privind securitatea şi sănătatea în muncă la desfăşurarea activităţilor cu articole pirotehnice.

Cornelia RĂDULESCU