ITM Teleorman: Acțiuni de control

Acțiunile de control desfășurate de Inspecția Muncii în cursul anului 2019 s-au concretizat în următoarele rezultate: numărul total de controale efectuate de Inspecția Muncii la nivel național în domeniul relațiilor de muncă și al securității și sănătății în muncă, este de 121.273, iar valoarea totală a amenzilor aplicate este de 127.100.300 lei.

În domeniul relaţiilor de muncă au fost efectuate 71.748 controale, din care 67.632 pentru identificarea cazurilor de muncă nedeclarată, fiind aplicate 23.893 sancțiuni contravenționale. Valoarea totală a amenzilor a fost de 108.545.400 de lei, din care 94.100.000 lei pentru muncă nedeclarată.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă au fost efectuate 49.525 controale, în urma cărora s-au aplicat amenzi în valoare de 18.554.900 lei. Numărul total de sancțiuni contravenționale aplicate a fost de 70.589, fiind dispuse 231 opriri din funcțiune a unor echipamente de muncă neconforme, care reprezentau risc de accidentare, iar în 227 de cazuri, au fost dispuse sistări ale activității.

Cornelia RĂDULESCU