ITM Teleorman: Acțiune de conştientizare şi control

În programul propriu de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman pentru anul 2020 este inclusă şi „Acțiunea de conştientizare şi control vizând modul de respectare a cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici periculoşi”.

Obiectivele acţiunii sunt: prevenirea îmbolnăvirilor profesionale şi a accidentelor de muncă generate de substanţele periculoase prezente la locurile de muncă; creşterea gradului de conştientizare cu privire la importanţa prevenirii riscurilor prezentate de substanţele periculoase; monitorizarea punerii în aplicare a prevederilor legale europene privind asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor expuşi la substanțelor periculoase.

Agenţii chimici periculoşi generează riscuri majore la adresa securităţii şi a sănătăţii lucrătorilor, deoarece pericolele sunt adesea invizibile sau nu sunt bine înţelese, putând fi cauzate de vapori, de pulberi sau de expuneri accidentale, de multe ori acestea nu sunt combătute corespunzător.

Obligaţiile angajatorilor legate de utilizarea chimicalelor la locul de muncă sunt prevăzute în primul rând în Directiva Agenţi Chimici (DAC) şi Directiva Agenţi Cancerigeni şi Mutageni (DCM), transpuse în legislaţia naţională prin HG nr. 1.218/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate în muncă pentru asigurarea protecţiei lucrătorilor împotriva riscurilor legate de prezenţa agenţilor chimici şi HG nr. 1.093/ 2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă. Ambele hotarâri au suferit modificări şi completări ulterioare, ultima modificare a acestora fiind realizată prin HG nr.157/2020.

Evaluarea riscurilor constituie o obligaţie legală pentru toţi angajatorii în cazul în care, la locurile de muncă, sunt prezente substanţe periculoase.

Angajatorii trebuie, de asemenea, să respecte o ierarhie specifică a măsurilor de prevenire: eliminarea, substituţia, măsurile tehnice, măsurile organizatorice şi, în final, protecţia individuală.

Acţiunea se desfăşoară la angajatori din toate domeniile de activitate, iar I.T.M. Teleorman are în vedere realizarea de controale de verificare a respectării prevederilor legale la lucrul cu substanţe chimice periculoase.

Cornelia RĂDULESCU