ITM Teleorman a amendat, cu 80.000 lei, șase angajatori, pentru folosirea la muncă a unor persoane neîncadrate legal

Depistarea cazurilor de muncă la negru reprezintă unul dintre obiectivele principale ale Inspectoratului Teritorial de Muncă Teleorman, măsurile dispuse de inspectorii de muncă şi sancţiunile aplicate în urma acțiunilor de control având scopul de a conduce la descurajarea practicării muncii nedeclarate.

Conform datelor puse la dispoziție de către inspectorul șef al ITM Teleorman, dr. ing. Emil Ciobanu, în luna martie 2017, în conformitate cu Programul cadru de acțiuni pe anul 2017, cu defalcare pe trimestre, aprobat de conducerea Inspecţiei Muncii Bucureşti, ITM Teleorman a realizat o serie de acţiuni pe linia controlului în domeniul relaţiilor de muncă şi monitorizare relaţii de muncă. Astfel, inspectorii din cadrul corpului de control relaţii de muncă au realizat 114 controale, pe parcursul desfășurării acestora fiind constatate nereguli la 21 de angajatori, cărora le-au fost aplicate 34 sancţiuni, din care 11 amenzi în valoare de 101.500 lei şi un număr de 23 de avertismente.

Neregulile sancţionate au fost în principal pentru primirea la muncă a persoanelor fără încheierea unui contract individual de muncă, fiind identificate persoane aflate la muncă fără forme legale de angajare la un număr de șase angajatori, pentru care s-au aplicat amenzi în valoare de 80.000 lei.

Alte nereguli pentru care s-au aplicat sancțiuni au constat în netransmiterea registrului general de evidență a salariaţilor la ITM şi a modificărilor ulterioare intervenite în acesta, precum și în nerespectarea prevederilor legale privind timpul de lucru şi timpul de odihnă, respectiv nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal şi muncă suplimentară, nereguli sancţionate cu avertismente.

În urma controalelor efectuate, pentru deficienţele în domeniul relaţiilor de muncă s-au dispus în cursul lunii martie un număr 137 măsuri, care au vizat în principal neconformităţi în domeniul aplicării prevederilor Codului muncii cu privire la muncă fără forme legale, timpul de muncă şi timpul de odihnă, încălcarea prevederilor legale privind muncă suplimentară, a altor acte normative de dreptul muncii, respectarea HG 500/2011 privind registrul general de evidentă a salariaţilor, a Legii dialogului social-62/2011.

Acţiunile de control în domeniul relaţiilor de muncă au fost, în principal, de tipul controale de fond şi tip campanie, având ca obiectiv principal verificarea respectării prevederilor legale privind încheierea contractelor individuale de muncă şi conştientizării angajatorului pentru respectarea legislaţiei muncii în special privind depistarea angajatorilor ce folosesc muncă fără forme legale şi diminuarea fenomenului de muncă nedeclarată şi a consecinţelor negative asupra persoanelor care lucrează fără încheierea unui contract individual de muncă anterior începerii relaţiilor de muncă, în cadrul acţiunilor tip campanie organizate la nivel naţional pe diferite domenii cu incidenţă majoră (construcţii, brutărie – produse de panificaţie, comerţ, transporturi etc.), fiind urmărite cu prioritate obiectivele privind identificarea cazurilor de muncă fără forme legale de angajare și controale tematice care vizează respectarea legislaţiei muncii prin controlul aplicării legilor specifice.

În zilele de 6, 13, 20 și 27.03.2017 s-a desfăşurat Campania Naţională privind identificarea şi combaterea muncii nedeclarate şi respectarea prevederilor legale privind timpul de muncă “O zi pe săptămână” în domeniul de activitate cod CAEN 4520 (întreţinere şi reparaţii auto, spălătorii auto, vulcanizări auto,etc.) dispusă de Inspecţia Muncii. În urma acestei campanii au fost verificați 29 de angajatori, și s-au aplicat șase sancțiuni. De altfel, au fost depistate două persoane fără forme legale, fiind aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei. În total, în urma acestui control, au fost constatate 19 deficiențe și s-au aplicat tot atâtea măsuri pentru remedierea lor.

( G.Z. )