IȘJ Teleorman: La Concursul Național de Creație și Literatură „Marin Preda- Pe urmele Moromeților” participă 155 de elevi

Concursul cu participare internațională se va desfășura în perioada 24 iulie- 5 august 2019 și este înscris în Calendarul Ministerului Educației Naționale.

Organizatori sunt Inspectoratul Școlar Județean Teleorman și Școala Gimnazială „Marin Preda” Siliștea Gumești.

Obiectivele activității sunt: stimularea creativității elevilor în domeniul prozei (povestire, schiță, nuvelă) ca modalitate de omagiere a marelui nostru scriitor național Marin Preda, originar din Siliștea Gumești; valorificarea potențialului imaginativ și creator al elevilor de liceu, capacitatea acestora de a-și cultiva aspirațiile, talentul și aptitudinile prin texte ficționale aparținând unor specii literare precizate, cu toate variabilele pe care acestea le prezintă în literatura clasică/ tradițională și în cea modernă și cultivarea interesului pentru lectură și a plăcerii de a citi.

Concursul are două secțiuni:

  • Secțiunea A- Creație ( clasele a IX-a și a XII-a);
  • Secțiunea B- Literatură ( clasele V-VIII).

Data de desfășurare a concursului este 3 august 2019, la Căminul Cultural Siliștea Gumești .

S-au înscris la Secțiunea A 80 elevi, respectiv 75 elevi la Secțiunea B.

Cornelia RĂDULESCU