IȘJ Teleorman: Concursul național de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, pentru disciplina istorie

Ministerul Educației Naționale, în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Teleorman organizează în perioada 25-28 iulie 2019, la Turnu Măgurele, etapa națională a Concursului național de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, pentru disciplina istorie.

Evenimentul este găzduit de Colegiul Național „Unirea” din Turnu Măgurele.

La ediția 2019 a acestui concurs s-au înscris 72 elevi din învățământul liceal, din 36 de județe ale țării și din municipiul București, pentru cele două secțiuni, după cum urmează:

  • 39 de elevi, la secțiunea Istoria românilor;
  • 33 de elevi, la secțiunea Istorie universală.

Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor din învăţământul liceal, la disciplina istorie, are ca obiective educarea capacităţii de comunicare şi dialog, dezvoltarea gândirii critice, cultivarea expresivităţii şi dezvoltarea spiritului de competiţie şi fair-play.

Această activitate se manifestă prin realizarea de referate sau comunicări elaborate pe o temă propusă de participanţi, la una din cele două secţiuni: a) Istoria Românilor; b) Istorie Universală.

Realizarea acestor proiecte este coordonată de profesorul de specialitate (istorie).

Sesiunea de referate/ comunicări ştiinţifice se desfăşoară în două etape:

a) etapa judeţeană/ municipiul Bucureşti- perioada de desfășurare este comunicată la începutul fiecărui an școlar și este menționată în precizările anuale, elaborate de inspectorul de specialitate de MECTS. La acestă etapă participarea este deschisă oricărui elev de liceu (clasele IX-XII/XIII) din fiecare județ. La sfârşitul acestei etape, din fiecare județ sunt selecţionate două lucrări, primele în ordinea descrescătoare a punctajelor, indiferent de secţiunea la care au participat. Pentru municipiul București pot fi calificate 6 lucrări, care au obținut cele mai mari punctaje, indiferent de secțiunea la care au participat. Acestea vor concura la etapa naţională;

b) etapa naţională- locul și data desfășurării sunt comunicate la începutul fiecărui an școlar și sunt menționate în precizările anuale, elaborate de inspectorul de specialitate din MECTS.

Cornelia RĂDULESCU